Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1.Iisa lamang ang suplayer sa industriya ng isang produkto na walang malapit na pamalit

  freetext://monopolyo

  30s
  AP9MKE-Ih-18
 • Q2

  2.Maraming maliit na kompanya ang gumagawa o nagbebenta ng parehong produkto.

  freetext://monopolistikong kompetisyon

  30s
 • Q3

  3.Iilang kompanya lamang ang nagtitinda ng pareho o magkatulad na produkto.

  freetext://oligopolyo

  30s
 • Q4

  4. May iilang kompanyang nagbebenta ng mga produktong pareho ang gamit ngunit ibat-iba ang katangian ng mga ito.

  freetext://monopolistikong kompetisyon

  30s
 • Q5

  5. Malaya sa pagpasok paglabas sa mga industriya ng kalakalan.

  freetext://ganap na kompetisyon

  30s
 • Q6

  6.Nag-iisa lamang ang may kapangyarihang magtakda ng presyo.

  freetext://di-ganap na kompetisyon

  30s
 • Q7

  7.Iisa lamang ang mamimili ng mga produkto at serbisyo.

  freetext://monopsonyo

  30s
 • Q8

  8.Ang presyo ng produkto sa industriya ito ay idinidikta ng interaksyon sa pagitan ng demand at suplay.

  freetext://ganap na kompetisyon

  30s
 • Q9

  9. Ang bawat prodyuser o nagbebenta ay nag-aanunsiyo upang makumbinsi ang mga konsyumer na ang kaniyang produkto ang pinakamahusay sa lahat.

  freetext://monopolistikong kompetisyon

  30s
 • Q10

  10. Marami ang nagsusuplay at nagbibili ng produkto at serbisyo ngunit iisa lamang ang mamimili sa pamilihan.

  freetext://monopsonyo

  30s

Teachers give this quiz to your class