placeholder image to represent content

Vatten, ytspänning

Quiz by Joakim Camming

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1
  Vad kallar man den osynliga hinna som finns på vattenytan och är orsak till att exempelvis vissa insekter kan gå på vatten
  Kapillärkraft
  Baser
  Ytspänning
  Syror
  30s
 • Q2
  Vad är det som gör att molekylerna i en vattendroppe håller ihop och stannar tillsammans i droppen?
  Kapillärkraft
  Flytkraft
  Ytspänning
  Tyngdkraft
  30s
 • Q3
  Vilket är sant om kapillärkraft?
  Kapillärkraft är det som gör att en vattendroppe är formad som just en vattendroppe
  Kapillärkraft är när molekylerna vid vattenytan i ett vattenglas drar upp de närmaste vattenmolekylerna så att vattnet "buktar"
  Kapillärkraft är det som gör att båtar kan flyta på vatten
  Kapillärkraft är det som bildas när du blåser luftbubblor ner i vatten genom ett sugrör
  30s
 • Q4
  Välj det som är sant för vatten och ytspänning
  Vatten har SVAG ytspänning jämfört med många andra vätskor.
  Vatten har STARK ytspänning jämfört med många andra vätskor.
  30s
 • Q5
  Vad stämmer för vatten och diskmedel?
  Diskmedel FÖRSVAGAR/MINSKAR vattnets ytspänning
  Diskmedel FÖRSTÄRKER/ÖKAR vattnets ytspänning
  30s
 • Q6
  Vad innebär det att vatten är en polär molekyl?
  Polär betyder att molekylen har lika många + som -
  Ena delen av molekylen har annan laddning än den andra.
  Alla delar är lika laddade i molekylen
  30s
 • Q7
  Vad stämmer bäst för begreppet "ytspänning"? Ytspänning finns för att...
  Molekylerna sitter ihop med varandra med molekylbindningar
  Atomerna dras ifrån varandra
  Molekylerna drar sig till varandra med en elektrisk kraft
  Syror och baser har ett ph-värde
  30s

Teachers give this quiz to your class