placeholder image to represent content

Velfærdsstaten

Quiz by Elisa Franck

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  Hvilken af disse er ikke navnet på en velfærdsmodel?
  Den universelle model
  Den performative model
  Den residuale model
  Den selektive model
  30s
 • Q2
  Hvilken af disse udgør ikke et selvstændigt hjørne af velfærdstrekanten?
  Retssystemet
  Markedet
  Staten
  Civilsamfundet
  30s
 • Q3
  Hvad er udbetalingsprincippet for den universelle/skandinaviske velfærdsstat?
  Dem, der er forsikret, har ret til ydelser
  Dem, der har arbejde, har ret til ydelser
  Alle har ret til ensartede ydelser
  30s
 • Q4
  I hvilken af velfærdsmodellerne er der typisk højest ulighed?
  Den residuale model
  Den selektive model
  Den universelle model
  30s
 • Q5
  Hvad betyder det, når man lever i absolut fattigdom?
  At man ikke kvalificerer sig til at modtage sociale ydelser fra staten
  Når man ikke kan komme ud af fattigdommen
  At man har under et bestemt beløb, fx 1,50 $, at leve for om dagen.
  30s
 • Q6
  I stedet for absolut fattigdom taler man ofte i Danmark om en relativ fattigdomsgrænse. Hvad er det?
  En grænse, der definerer, at man er relativt fattig, hvis man tjener under 50% eller 60% af medianindkomsten.
  En grænse, der definerer, at man er fattig, hvis man tjener under 8.000 kr. om måneden.
  En grænse, som man selv definerer, hvis man føler, at man ikke har nok penge i hverdagen
  30s
 • Q7
  Når man laver en skattelettelser, taler man om, at der kan komme en indkomsteffekt - og en anden slags effekt. Hvad er det nu lige for en anden effekt?
  Fremdriftseffekt
  Progressionseffekt
  Skatteeffekt
  Substitutionseffekt
  45s
 • Q8
  Hvor mange danskere betaler topskat?
  Cirka 200.000
  Cirka 1.000.000
  Cirka 500.000
  Cirka 15.000
  45s
 • Q9
  Det danske skattesystem er progressivt. Hvad vil det sige?
  At man selv kan vælge, hvad man vil betale i skat - bare det er mellem 42% og 55%.
  At skattesystemet er et forbillede for resten af verden.
  At alle betaler samme procent i skat uanset indtægt.
  At skatteprocenten stiger med skatteyderens indtægt, dvs. dem, der tjener mest, betaler også en højere procent i skat.
  45s
 • Q10

  Hvilken model af de to herunder er baseret på negativ selektivisme - selvom det lyder, som om det er en af de andre?

  Den residuale model

  Den universelle model

  45s
 • Q11

  Ifølge lektien til i dag er der en tendens i udviklingen af velfærdssystemerne verden over. Hvilken?

  At landenes modeller bliver mere forskellige og adskiller sig mere fra hinanden

  Der er ingen udvikling i, hvordan velfærdsstaterne indrettes i de forskellige lande

  Landenes velfærdsmodeller begynder at ligne hinanden mere og nærme sig hinanden i opbygning

  45s
 • Q12

  Tysklands velfærdsmodel baserer sig på familien som fundament for velfærdsydelser. Hvilken velfærdsmodel er der tale om?

  Den universelle model

  Den residuale model

  Den selektive model

  45s
 • Q13

  Hvad er hovedargumentet for, at staten skal blande sig så lidt som muligt ift. økonomi og omfordeling i USA (dvs. den residuale/liberale model)?

  At staten ikke må forhindre det frie marked i at udfolde sig

  At folk har ret til personlig frihed

  45s

Teachers give this quiz to your class