placeholder image to represent content

Veoviisid

Quiz by Heria Lampp

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
32 questions
Show answers
 • Q1

  Mis on kombineeritud (ühendatud) veod?

  veod, mille puhul kombineeritakse veokulude vähendamiseks veoprotsessi jooksul erinevate veovahendite ja veoühikute kasutamist

  vähemalt kahe erineva veoviisi abil sooritatud veod, mil koorem on kogu veoprotsessi jooksul samas koormaruumis

  veod, mille korral toimetatakse sihtpunkti ühes veoühikus mitmeid erinevaid saadetisi

  ühe veoviisi abil sooritatud veod, kusjuures kaubasaadetis on kogu veoprotsessi jooksul samas kormaruumis

  30s
 • Q2

  Mille poolest erinevad Ro-Ro ja Lo-Lo?

  Ro-Ro puhul liiguvad veosed iseseisvalt laeva, Lo-Lo puhul kasutatakse lükkamiseks terminalitraktoreid

  Ro-Ro põhimõttel liiguvad laeva transpordivahendid, Lo-Lo põhimõttel aga konteinerid

  Ro-Ro laevad on parvlaevad, Lo-Lo laevad aga ainult konteinerlaevad

  Ro-Ro puhul viiakse veosed laeva veeredes, Lo-Lo puhul tõstetakse veosed üle laeva parda

  30s
 • Q3

  Miks on vaja raudteevedudel teostada alusvankrite (veeretelgede) vahetusi?

  EL määruste kohaselt on vaja ühenduse maades kasutada teistsuguse ehitusega, suurematel kiirustel liikumist võimaldavaid vagunite telgesid

  suurendamaks veeremi kandevõimet

  suurematel kiirustel liikumist võimaldavaid vagunite telgesid võimaldamaks raudteeveeremi edasist liikumist rööpmelaiuse muutumisel

  30s
 • Q4

  Mis on TEU?

  twenty feet equivalent unit

  konteinerite arv arvestatuna 40- jalastes konteinerites

  Telematics Standards in EU

  twenty foot European Union container

  30s
 • Q5

  Mida kujutab endast multimodaalne vedu?

  veoprotsessis kasutatakse erinevaid veoviise

  veoprotsessis kasutatakse erinevaid veoviise, kaup asub kogu veoprotsessi jooksul ühes veoühikus ja kogu veoprotsessi jooksul kasutatakse üht transpordisaatedokumenti

  konteinerite vedu selleks spetsiaalselt ettenähtud konteinerite vedamise alustel

  konteinerite kombineeritud vedu mere- ja maantetranspordiga

  30s
 • Q6

  Mis vedu on „huckepack” vedu?

  vedu, mille puhul toimetatakse raudteel sihtpunkti raudteeplatvormidele paigutatud tugevdatud konstruktsiooniga haagiseid

  poolhaagiste ja täishaagiste merevedu raudteepraamidel

  treilerite vedu raudteel, kusjuures treilerite alla on kinnitatud raudtee alusvankrid

  poolhaagiste merevedu reisipraamidega

  30s
 • Q7

   Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum?

  raudteevedu

  lennuvedu

  merevedu

  maanteevedu

  30s
 • Q8

  Kõige suuremate veomahtudega transpordiliik maailmas on

  Maanteetransport

  Meretransport

  Raudteetransport

  Õhutransport

  30s
 • Q9

  Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?

  kaaluühikutes

  kaaluühik x teepikkuse ühik

  vastavalt olukorrale, nii kaalu- kui ka teepikkuse ühikutes

  teepikkuse ühikutes

  30s
 • Q10

  Millised eelised on meretranspordi kasutamisel võrreldes autotranspordiga?

  vähem tundlik ilmastikuoludele

  võimaldab paremini kontrollida veoprotsessi

  odavam pikkadel vedudel

  võimaldab suurt vedude paindlikkust

  30s
 • Q11

  Mis on lennutranspordi eeliseks võrreldes raudteetranspordiga?

  kiirem pikkadel vahemaadel

  võimaldab vedada väärtuslikku kaupa

  võimaldab suurt vedude paindlikkust

  odavam keskmistel vahemaadel

  30s
 • Q12

  Mida kujutab endast nn lennuauto (roadfeeder) kasutamine?

  osa teekonnast või kogu lennuvedu teostatakse autoga, vormistatakse aga lennuveona

  osa lennuveo teekonnast teostatakse autoga

  kaup lähtelennujaamas toimetatakse lennuki juurde ja sihtlennujaamas ka lennuki juurest terminali autoga

  kombineeritud vedu, kus kaup koos autoga laaditakse lennukile

  30s
 • Q13

  Missugust loetletud laadimisühikutest ei kasutata kombineeritud transpordil?

  vahetatav autokere

  konteiner

  auto poolhaagis

  kaubaalus

  30s
 • Q14

  Veoviisi valikul omab kõige vähem tähtsust

  veokulu

  laadimistingimused

  veoaeg

  tarnekindlus

  30s
 • Q15

  Poolhaagist, mida katab sõrestikule pingutatud tugev vett mitteläbilaskev kate, nimetatakse

  bokstreileriks

  tenttreileriks

  kapptreileriks

  frigotreileriks

  30s

Teachers give this quiz to your class