placeholder image to represent content

Övningstest inför prov i samhällsekonomi

Quiz by Christian Castenskiold

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Vad är begreppet BNP en förkortning av?
  bruttonationalprodukt
  30s
 • Q2
  Vad kallas det när pengarna minskar i värde?
  inflation
  improvisation
  deflation
  stagnation
  30s
 • Q3
  Vad är det för arbete som Riksbanken huvudsakligen bedriver?
  signalpolitik
  realpolitik
  finanspolitik
  penningpolitik
  30s
 • Q4
  Fördelningspolitik handlar om att genom skatter sprida välfärd i samhället.
  falskt
  sant
  30s
 • Q5
  Ekonomiska förutsättningar varierar normalt över tid. Dessa cykler kallas för:
  konjunkturer
  30s
 • Q6
  Vad menas med BNP per Capita?
  bnp fördelat på antalet invånare i ett land
  bnp mätt i förhållande till naturresurser
  bnp mätt i invånarnas rikedom
  bnp fördelat på andelen personer i arbetskraften i ett land
  30s
 • Q7
  Vad av följande är sätt som finanspolitiskt brukar bekämpas för att stärka ekonomin i ett land?
  arbetslöshet
  svartarbete
  vadslagning
  kriminalitet
  30s
 • Q8
  Om konsumtion minskar, arbetslöshet ökar och priser går neråt i samhället - vad är det sannolikt ett tecken på?
  högkonjunktur
  inflation
  lågkonjunktur
  arbetslöshet
  30s
 • Q9
  Hur högt är Riksbankens mål för inflation i Sverige?
  1,5%
  5%
  2%
  0%
  30s
 • Q10
  Om vi har högkonjunktur i Sverige finns även risk för överhettning vilket kan leda till exempelvis "bubblor" som bostadsbubblor etc.
  sant
  falskt
  30s
 • Q11
  Vad kallas staten, landsting och kommuner som en samlad aktör i det samhällsekonomiska kretsloppt?
  offentlig sektor
  30s
 • Q12
  Om det inte fanns offentlig sektor, skulle det sannolikt inte finnas sjukhus, skolor eller vårdhem för äldre.
  sant
  falskt
  30s
 • Q13
  Inom vilken del av den politiska skalan är det mest troligt att man vill hålla den offentliga sektorn så stor som möjligt?
  vänster
  mitten
  höger
  30s
 • Q14
  Vilken organisation är det som har skrivit deklarationen om de mänskliga rättigheterna?
  förenta nationerna
  30s
 • Q15
  Vad kallas de olika styckena i deklarationen om de mänskliga rättigheterna?
  område
  punkt
  paragraf
  artikel
  30s

Teachers give this quiz to your class