placeholder image to represent content

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban

Quiz by Katalin Pál

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  Melyik stílusirányzathoz soroljuk Vörösmarty életművét?
  szentimentalizmus
  rokokó
  klasszicizmus
  romantika
  30s
 • Q2
  Milyen műfaj jellemzőit nem tartalmazza a Gondolatok a könyvtárban című vers?
  rapszódia
  óda
  gondolati költemény
  epigramma
  30s
 • Q3
  Kit szólít meg a vers?
  a könyvtárosokat
  a könyvtárban körbepillantó tudóst
  a könyvkészítőket
  a magyarokat
  30s
 • Q4
  Mi nem igaz a vers alaphelyzetére?
  a vers beszélője számon kéri a tudóst a könyvtárban azért, amit olvas
  a tuds a könyvtárban ül
  a megszólított egy tudós
  a vers beszélője egyes szám második személyben szólítja meg a tudóst
  60s
 • Q5
  Melyik könyvtár a vers helyszínének mintája?
  Pannonhalmi Főapátság Könyvtára
  A DEÁK könyvtára
  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
  az MTA Könyvtára
  45s
 • Q6
  A Gondolatok a könyvtárban című vers címe témamegjelölő.
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7
  Melyik jellemző nem az óda műfaji jellemzője?
  magasztos gondolatok
  ünnepélyes hangnem
  stilárisan ünnepélyesen hangzó szavakat használ
  csapongó gondolatmenet
  45s
 • Q8
  Hány részre tagolható?
  5
  6
  4
  7
  30s
 • Q9
  Kinek a művére utal a vers első része?
  J. W. Goethe: Vándor éji dala
  Boccaccio: Dekameron
  Dante: Isteni színjáték
  Berzseny D.: Osztályrészem
  45s
 • Q10
  Minek a metaforája az "emberiség elhányt rongyai"?
  a könyveké
  az elhasznált emberéleteké
  a halott embereké
  a világ felhalmozott szeméthalmainak a metaforája
  45s
 • Q11
  Melyik a kakukktojás? Kinek a ruháin nincs a törvény szava lejegyezve?
  zsarnokok ruhája
  zsivány ruhája
  hamis bírák rruhája
  véres lázadók ruhája
  45s
 • Q12
  Minek a metaforája a lom?
  a szépirodalomé
  a tudományé
  a törvényeké
  a Bibliáé
  30s
 • Q13
  Mit jelent a paradoxon?
  egymással szorosan összakapcsolódó állítások
  látszólagos kérdés
  látszatállítás
  látszólagos ellentmondás, képtelenség (lehetetlen állítás)
  45s
 • Q14
  Minek a metaforája a rongy a vers harmadik részében?
  a könyvtár
  a világ
  az emberiség
  a hasztalan könyv
  30s
 • Q15
  El kell-e pusztítani a könyvtárakat a vers beszélője szerint?
  jobb lenne elpusztítani
  igen
  nem tudja
  nem
  30s

Teachers give this quiz to your class