placeholder image to represent content

Vật lí cuối học kỳ 2

Quiz by Thumay

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
48 questions
Show answers
 • Q1

  Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

  Chiết suất của một lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau

  Khi ta quan sát được ánh sáng có một màu thì đó là ánh sáng đơn sắc

  Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ đi qua lăng kính

  Anh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

  30s
 • Q2

  Phát biểu nào sau đây sai

  trong chân không mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định

  Trong chân không các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ

  Trong chân không bước sóng ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

  trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc

  30s
 • Q3

  trong các phát biểu sau đây phát biểu nào sai

  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

  hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua một lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu đơn sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng

  Anh sáng trắng là tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

  Anh sáng do mặt trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng

  30s
 • Q4

  phát biểu nào sau đây đúng

  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc đi qua lăng kính

  Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

  Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi chuyển qua lăng kính

  Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng

  30s
 • Q5

  chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

  chùm sáng bị phản xạ toàn phần

  So với phương tiện tia tới khúc xạ vàng bị lật ít hơn tia khúc xạ lam

  Tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng còn tia sáng làm bị phản xạ toàn phần

  so với phương tia tới tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

  30s
 • Q6

  Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc đỏ lam tràm tím là ánh sáng

  lam

  chàm

  tím

  đỏ

  30s
 • Q7

  Quang phổ liên tục

  Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát

  Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

  Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

  Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát

  30s
 • Q8

  Quang phổ liên tục của nguồn sáng J

  Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng J mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cũng muốn sang đó

  Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J mày chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó

  Phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J

  Không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J

  30s
 • Q9
  Quang phổ vạch phát xạ

  Phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và nhiệt độ

  Phụ thuộc vào nhiệt độ của vật phát sáng và không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng

  Phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật

  Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và nhiệt độ của vật

  30s
 • Q10

  phận định nào sau đây sai

  Vật nung nóng đến 500 ° C bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ

  Tia X có bước sóng lớn hơn tia tử ngoại

  anh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng 0,4um đến 0,76um

  Chiết suất của môi trường đối với ánh sáng có bước sóng lớn hơn thì nhỏ hơn

  30s
 • Q11

  tia hồng ngoại

  Không truyền được trong chân không

  là ánh sáng nhìn thấy có màu hồng

  Không phải là sóng điện tử

  Được ứng dụng để sưởi ấm

  30s
 • Q12

  khi nói về tia hồng ngoại phát biểu nào sau đây sai

  tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện tử

  Các vật ở nhiệt độ trên 2000 °C chỉ phát ra tia hồng ngoại

  tí hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím

  Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

  30s
 • Q13

  Bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của

  Ánh sáng tím

  Anh sáng đỏ

  Tia rơn ghen

  Sóng vô tuyến

  30s
 • Q14

  Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây

  Tác dụng lên hình ảnh

  có thể gây ra hiện tượng quang điện

  Làm ion hóa không khí

  Không bị nước hấp thụ

  30s
 • Q15

  Chọn câu phát biểu sai trong các câu dưới đây

  Tia hồng ngoại là bức xạ không trông thấy ở ngoài vùng đỏ và kề với vùng đỏ

  tia hồng ngoại do con người phát ra có bước sóng từ 9um trở lên

  Tia tử ngoại là bức xạ ở lân cận vùng đỏ

  Tia tử ngoại và Tia hồng ngoại đều là bức xạ điện từ

  30s

Teachers give this quiz to your class