Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong uri ng punit ang nasa larawan?

  Question Image

  Tatlong Sulok na Punit

  Tuwid na Punit

  Pahilis na Punit

  Pag-ayos ng Butas

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q2

  Anong uri ng punit ang nasa larawan?

  Question Image

  Pag-ayos ng Butas

  Tatlong Sulok na Punit

  Pahilis na Punit

  Tuwid na Punit

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q3

  Anong uri ng punit ang nasa larawan?

  Question Image

  Pag-ayos ng Butas

  Pahilis na Punit

  Tuwid na Punit

  Tatlong Sulok na Punit

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q4

  Ang maagap na pangangalaga at pagkukumpuni ng mga kasuotan ay kailangan upang _____ sa pera, oras at lakas.

  -kasuotan

  -makatipid

  -panuntunan

  -disiplina

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q5

  Ang kaalaman sa wastong pangangalaga ng kasuotan at pagkukusang gawin ang mga ito ay tanda ng pagkakaroon ng _________ at pagiging masinop.

  -makatipid

  -kasuotan

  -disiplina

  -pagtatahi

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q6

  Isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng batang nasa edad mo ay ang ___________ ng kasuotan.

  -panuntunan

  -pagtatahi

  -pangangalaga

  -kasuotan

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q7

  Sa pangangalaga ng kasuotan, sundin ang _________ kung paano makakatipid sa tubig, sabon at kuryente.

  -makatipid

  -kasuotan

  -pangangalaga

  -panuntunan

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q8

  Ang batang malinis at maayos ang _________ ay hinahangaan.

  -makatipid

  -kasuotan

  -disiplina

  -pagtatahi

  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q9

  Pahanginan ang damit na basa ng pawis.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0c-6
 • Q10

  Kung nasira ang damit, labhan muna ang mga ito bago kumpunihin.

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  EPP5HE0c-6

Teachers give this quiz to your class