placeholder image to represent content

WEEK 2 CL9

Quiz by Elmira Niadas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

   Ano ang katotohanan sa likod ng paniniwala na “ang tao ay pantay-pantay”?

  Lahat ay dapat mayroong pag-aari

  Likha ang lahat ng Diyos

  Lahat ay iisa ang mithiin

  Lahat ay may kani-kaniyang angking kaalaman

  60s
 • Q2

  Ano ang kahulugan ng prinsipyo ng proportio ayon kay Sto.Tomas de Aquino?

  Pantay na pagkakaloob ng yaman sa lahat ng tao

  Angkop na pagkakaloob ng yaman ayon sa pangangailangan ng tao

  Angkop na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan ng tao

  Pantay na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan at pangangailangan ng tao

  60s
 • Q3

  Sa ating lipunan,alin sa mga sumusunod ang patunay na naitatali na ng tao ang kanyang sarili sa bagay?

  Inuubos ni Jerome ang kaniyang pera sa pagbili ng mamahaling relo na sa ibang bansa lamang mahahanap.Ayon sa kaniya,sa ganitong paraan niya nakukuha ang labis na kasiyahan.

  Hindi mabitawan ni Sheila ang kanyang lumang mga damit upang ibigay sa kamag-anak dahil may mayroon itong sentimental value sa kaniya.

  Lahat ng nabanggit

  Mas nararapat lamang na makatanggap ang isang tao ng tulong mula sa pamahalaan,kahit na kaya naman niya itong bilhin o kaya ay hindi naman kailangan,dahil karapatan niya ito bilang mamamayang nagbabayad ng buwis.

  60s
 • Q4

  Alin ang hindi naglalarawan sa lipunang pang-ekonomiya?

  Maihahalintulad sa pamamahala ng budget sa isang bahay

  Pagkilos para sa pantay na pagbabahagi ng yaman ng bayan

  Pagkilos upang masiguro na ang bawat bagay ay magiging tahanan sa pamamagitan ng pangangasiwa ng yaman ng bayan.

  Pangangasiwa ng yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangangailangan ng tao

  60s
 • Q5

  Sa lipunang pang-ekonomiya,ano ang pagkakaiba ng pantay sa patas?

  Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong benepisyo sa lahat ng tao sa lipunan,ang patas ay pagbibigay ng nararapat para sa tao batay sa kaniyang kakayahan

  Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong pagturing sa lahat ng tao sa lipunan,ang patas ay pagtiyak na natutugunan ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga tao

  Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong pagturing sa lahat ng tao sa lipunan,patas ay ang paggalang sa kanilang mga karapatan

  Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong benepisyo sa lahat ng tao sa lipunan,ang patas ay pagbibigay ng nararapat para sa tao batay sa kaniyang pangangailangan

  60s
 • Q6

  Paano masisiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan sa Lipunang Pang-ekonomiya?

  Sa pangunguna ng estado,napangangasiwaan at naibabahagi ng patas ang yaman ng bayan

  Sinisikap ng estado na mabigyan ng trabaho ang bawat mamamayan kahit hindi angkop sa kakayahan

  Tinutulungan ng estado ang mga manggagawa na makahanap ng hanapbuhay sa ibang bansa

  Nagbibigay ng tulong pinansiyal ang pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya

  60s
 • Q7

   Bakit mas epektibo ang patas kaysa sa pantay na pagbabahagi ng yaman ng bayan?

  Karapatan ng bawat mamamayan na matanggap ang nararapat sa kaniya

  Hindi pantay-pantay ang mga tao,ngunit may angkop para sa kanila

  Sa pamamagitan nito,mas isaalang-alang ang kakayahan at pangangailangan ng bawat isa

  Walang kakayahang magpasiya para sa sarili at sa iba ang mga mamamayan

  60s
 • Q8

  Paano maipapakita ang tamang ugnayan ng tao sa kaniyang pag-aari?

  Sa pagbibigay ng higit na mataas na pagpapahalaga ng kaniyang mga ari-arian kaysa kaniyang sarili

  Sa pag-iwas na maitali ang kaniyang halaga bilang tao sa kaniyang pag-aari

  Sa pagpapakita na may kakayahan siyang bumili ng mga mamahaling gamit

  Sa pagmamayabang sa mga kakilala at kaibigan ang dami ng naimpok na salapi

  60s
 • Q9

  Bakit magkaugnay ang pag-unlad ng sarili sa pag-unlad ng bayan?

  Nagkakaroon ng maraming oportunidad sa hanapbuhay ang taong mahilig paunlarin ang sariling kakayahan

  Nakikilala at sumisikat ang mga taong umuunlad

  Malaki ang maitutulong sa bansa kung maraming pera ang bawat tao

  Ang bawat mahusay na paghahanapbuhay ng tao ay may mabuting dulot sa pag-unlad ng bansa

  60s
 • Q10

  “Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kaniyang paggawa.Hindi sa pantay-pantay na pagbabahagi ng kayamanan ang tunay na kayamanan.Nasa pagkilos ng tao sa anumang ibinigay sa kaniya ang kaniyang ikayayaman.”Ano ang kahulugan ng pahayag na ito?

  Ang tunay na mayaman ay hindi takot gumastos para sa mga hilig niya

  Maipagmamalaki ng tao ang kaniyang sarili sa mga kagamitan na mayroon siya.

  Naipakikilala ng tao ang kanyang sarili sa husay niya sa paggawa

  Mahusay ang taong may kakayahang makabili ng lahat ng kanyang naisin

  60s
 • Q11

  Mayroong pagkakaiba ng lakas at kahinaang taglay ang bawat indibidwal upang maisagawa nang wasto ang batay sa kanyang interes, kakayahan at pangangailangan sa buhay

  true
  false
  True or False
  60s
 • Q12

  Ayon kay Sto. Tomas de Aquinas ang pangangailangan ng tao ay naayon sa angkop na pagkakaloob para sa isang indibidwal.

  false
  true
  True or False
  60s
 • Q13

  Nakikilala ang taong mayaman batay sa bunga ng kaniyang mabuting paggawa.

  true
  false
  True or False
  60s
 • Q14

  Nagsusumikap ang Lipunang Pang-ekonomiya na pangasiwaan ang mga yaman ng bayan ayon sa wasto at angkop na pangangailangan ng bawat indibidwal.

  true
  false
  True or False
  60s
 • Q15

  Ang salitang "EKONOMIYA" ay galing sa Latin na ibig sabihin ay "oikos" (bahay) at "nomos" (pamamahala).

  true
  false
  True or False
  60s

Teachers give this quiz to your class