Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

   Ito ay uri ng pamahalaan na may layuning maihanda ang Pilipinas sa ganap na pagsasarili sa loob ng 10 taon.

  Pamahalaang Komonwelt

  Pamahalaang Militar

  Pamahalaang Sibil

  60s
 • Q2

  Sino ang nahalal na pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?

  Manuel Roxas

  Manuel Quezon

  Sergio Osmena

  60s
 • Q3

  Sino ang nahalal na pangalawang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?

  Manuel Roxas

  Sergio Osmena

  Manuel Quezon

  60s
 • Q4

  Sino ang nahirang na tagapayong militar ng Pilipinas?

  Hen. Arthur MacArthur

  Hen. Douglas MacArthur

  Hen. Wesley Merit

  60s
 • Q5

  Ipinatupad ang batas na ito upang maproteksyunan ang mga manggagawa sa mababang pagpapasahod.

  Minimum Wage Law

  8-Hour Labor Law

  Batas Kasama

  60s
 • Q6

  Nakapaloob sa batas na ito ang pagtatakda ng walong oras na paggawa.

  minimum wage law

  eight-hour labor law

  tenancy act

  60s
 • Q7

   Ito ay itinatag upang mangampanya ng kalayaan mula Estados Unidos.

  Taktikang gerilya

  Batas sa pagsasarili

  Misyong pangkalayaan

  Pamahalaang Komonwelt (Commonwealth)

  60s
 • Q8

  Ano ang isinasaad ng Jones Law?

  Magkakaroon ng kalayaan ang Pilipinas matapos magsagawa ng matatag na pamahalaan.

  Ito ay batayan ng pamamahala sa Pilipinas ng US.

  Magkakaroon ng kalayaan ang PIlipinas matapos ang 10 taong transisyon.

  Magkakaroong "limit" sa base militar ang US sa Pilipinas.

  60s
 • Q9

  Ang Os-Rox Mission ay kinilala bilang tanging misyong pangkalayaang matagumpay. Bakit?

  Ito ay nagkamit ng kalayaan mula US.

  Ito ay naging daan upang maipatupad ang Pamahalaang Komonwelt.

  Ito ay naging daan upang matulungan ng Pilipinas ang US noong "Great Depression".

  Ito ay naging daan upang maisabatas ang Hare-Hawes-Cutting Act.

  60s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang isinasaad ng Hare-Hawes-Cutting Act?

  Magkakaroon ng daungang panhukbong dagat ang US sa Pilipinas.

  Magkakaroon ng soberanya ng US sa Pilipinas.

  Magkakaroon ng kalayaan matapos ang sampung taong transisyon o pagsasanay ang Pilipinas.

  Babawiin ang teritoryo ng US sa Pilipinas kapag nagkaroon ng matatag na pamahalaan.

  60s
 • Q11

   Ito ay itinatag bilang pagtupad sa mga probisyon ng Tydings-McDuffie Act at pinasinayaan noong Nobyembre 15, 1935.

  Pamahalaang Komonwelt (Commonwealth)

  Kasarinlan

  Pamahalaang Sibil

  Misyong Pangkalayaan

  60s
 • Q12

   Ayon sa Batas Tydings-McDuffie, kailan idedeklara ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos (US)?

  Agosto 12, 1946

  Hulyo 4, 1946

  Agosto 24, 1946

  Hulyo 1, 1946

  60s
 • Q13

  Anong wika ang napili ng Pamahalaang Komonwelt upang maging Wikang Pambansa ng Pilipinas?

  Ingles

  Espanyol

  Tagalog

  60s
 • Q14

   Ayon sa Batas Tydings-McDuffie, ilang taon magtatagal ang Pamahalaang Komonwelt bago maging isang malayang bansa ang Pilipinas?

  Walo (8)

  Lima (5)

  Pito (7)

  Sampu (10)

  60s
 • Q15

   Isang misyon lamang ang ipinadala ng Pilipinas upang makipagnegosasyon sa Kongreso ng Amerika tungkol sa kalayaan.

  MALI

  TAMA

  60s

Teachers give this quiz to your class