placeholder image to represent content

Week 4: KALAYAAN, PANANAGUTAN AT PAGGALANG SA DIGNIDAD NG TAO

Quiz by Camille Garcia-Santiago

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pagkakapantay - pantay ng tao ay hindi nakatuon sa kaniyang dignidad bilang tao atang karapatan na dumadaloy mula rito.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q2

  Kapag ang kalayaan ay hindi nag-uugat sa kabutihan, may posibilidad na pipili ka sa pagitan ng mabuti at masama, namaaaring maging daan sa kaganapan (perfection)o pagkakasakal.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q3

  Ang kalayaan aymalilinang sa pamamagitan ng pagiging sarado sa opinyon ng iba

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Isa sa hadlang sa tunay na kalayaan ay ang pagiging isang mangmang

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q5

  Isa sa mga natatanging karanasan ng bawat  tao ay ang pagkilala na siya ang may hawak ngkaniyang buhay at siya ang may malaking pananagutan sa tutunguhin nito.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Ang tao ay mapanagutan sa kanyang buhay at salahat ng kanyang ginagawa, kabilang na ang mga sanggol at mga may sakitsa isip.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Ang buhay ay sagrado

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Ang hustisya, pag-unlad, tunay na kalayaan, kapayapaan at kaligayahan ay nakabatay at nakaugat sa dignidad ng bawat tao

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Lahat ng tao  at mga political na komunidad ay walang pagpapahalaga sa buhay ng ibang nilalang.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q10

  Ang paggalang ng dignidad ng tao ay nagmula sa Diyos.

  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class