Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Anong relihiyon ang naririnig ninyo?

  freetext://Islam

  30s
  AP5PLP-Ii- 10
 • Q2

  Ang mga Muslim ay kumakain ng karneng baboy.

  boolean://False

  True

  30s
  AP5PLP-Ii- 10
 • Q3

  Itambal ang mga salita sa larawan .

  linking://pope|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/1e1537838080f1b96c1af94e8cb640cb0263913c.jpg:muslim|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/eea65301dd8b7f6a99b27ffb29c67a08c3b69138.jpg:Mosque|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/4d45fd8315c4291cff7b7d7bce69cd98e7a1bb16.jpg:Quiapo Church|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/95647ab0dec4539c1a5d896996eb441f564b95be.jpg

  60s
  AP5PLP-Ii- 10
 • Q4

  Pangkatin ang mga larawan na may kinalaman sa bawat relihiyon

  sorting://Katoliko|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/d79b9d63a4cb451930df96cce27a455d8f7ac02c.jpg,#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/7baa28b54560000837b144008fb5341dd382cc03.jpg,#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/4a62141e82392cccc747cae03821fc208e7497fd.jpg:Islam|#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/578ea43a2ab9ff0ae3755b950771c348a20ff945.jpg,#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/7baed30dbb271d865602f576ac368044d83e8486.jpg,#36baf1f9-d476-44ab-916e-7c188d3ad2c2/question/a12b9cb14d2dfa9ebe89f1465ceffbf69db2f5e6.jpg

  30s
  AP5PLP-Ii- 10
 • Q5

  Kilalanin ang mga salita kung saan nabibilang na paniniwala.

  sorting://Muslim|Mosque,Allah,Mohammad:Katoliko|Biblia,Diyos,simbahan

  30s
  AP5PLP-Ii- 10

Teachers give this quiz to your class