Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makakita?
  mata
  tainga
  dila
  ilong
  30s
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod ang bahagi ng mukha?
  balikat
  tuhod
  ilong
  braso
  bibig
  30s
 • Q3
  Ang pagbabasa sa madilim, matagal na panonood at malapit sa telebisyon ay sanhi ng paglabo ng pandinig
  Strongly Agree
  Disagree
  Agree
  Neutral
  Strong Disagree
  30s
 • Q4
  Anong bahagi ng mukha ang makikita sa larawan?
  Question Image
  tainga
  ilong
  mata
  bibig
  30s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod na larawan ang hugis tatsulok?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q6
  Anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang makarinig?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q7
  Pagsunud-sunurin ang mga bilang mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q8
  Ang tainga ay ginagamit upang tayo ay makarinig.
  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class