placeholder image to represent content

WEEK 8 AP

Quiz by Elmira Niadas

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP9MSPIVf-12
AP9MSPIVg-15
AP9MSPIVi-18

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

   Sa anong subsektor ng paglilingkod kabilang ang serbisyong ipinagkakaloob ng mga bangko, sanglaan, kooperatiba at iba pang institusyong pampinansyal?

  Pananalapi

  Transportasyon, komunikasyon at imbakan

  Pammpublikong Paglilingkod

  Kalakalan

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q2

  Kabilang sa sektor na ito ang lahat ng serbisyo o trabahong ipinagkakaloob ng pamahalaan.

  Pampribadong paglilingkod

  Pampublikong Paglilingkod

  Paupahang bahay at real estate

  Kalakalan

  60s
 • Q3

  Mga trabaho o serbisyong ipinagkakaloob ng pribadong sektor

  Transportasyon, komunikasyon at imbakan

  Pananalapi

  Pampribadong Paglilingkod

  kalakalan

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q4

  Mga trabaho o serbisyong may kaugnayan sa pagpapalitan ng kalakal at serbisyo

  Pampublikong paglilingkod

  Pananalapi

  Paupahang bahay at real estate

  Kalakalan

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q5

   Ang tinaguriang ikatlong sektor ng ekonomiya na umaalalay sa buong proseso ng produksiyon, distribusyon, kalakalan at pagkonsumo sa loob o labas ng bansa

  Sektor ng Agrikultura

  Sektor ng Paglilingkod

  Sektor ng Industriya

  Impormal na sektor

  60s
 • Q6

  "Salamin ng maunlad na ekonomiya ang sektor ng paglilingkod na nagtataglay ng malawak na kakayahan". Ano ang maaaring mahinuha sa pahayag na ito?

  Makalilikha nang mas maraming kalakal at paglilingkod ang bawat kasapi ng lipunan kung nagtataglay ito ng sapat na kakayahan.

  Pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ang sektor ng paglilingkod.

  Nakabatay sa dami ng bumubuo sa sektor ng paglilingkod ang kaunlarang pang-ekonomiya ng isang bansa.

  Nakadepende ang kaunlarang pang-ekonomiya ng isang bansa sa sektor ng paglilingkod

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q7

  Pangunahing gampanin ng sektor ng paglilingkod

  Magkaloob ng mga hilaw na materyales para sa produksyon

  Magproseso ng mga hilaw na sangkap upang makalikha ng kalakal

  Magkaloob ng serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng tao

  Magkaloob ng buwis sa pamahalaan

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q8

  Ang mga Pulis, Bumbero, Sundalo at lahat ng kawani ng pamahalaan ay kabilang sa anong subsektor ng paglilingkod?

  Kalakalan

  Pananalapi

  Paglilingkod na pampribado

  Paglilingkod na pampubliko

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q9

  Paano nakakasama sa isang manggagawa ang lipunang may pagtatangi sa isang kasarian sa larangan ng paggawa?

  Nalilimitahan nito ang kakayahan at dignidad ng isang tao.

  labag ito sa pagkakapantay-pantay ng tao.

  Magdudulot ito nang higit na di-pagkakapantay-pantay sa lipunan.

  magdudulot ito ng kahirapan

  60s
  AP9MSPIVf-12
 • Q10

  Ang Impormal na sektor ay isang sektor ng ekonomiya na walang salat at may pormal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya

  Mali

  Tama

  Ewan

  60s
  AP9MSPIVg-15
 • Q11

   Ito ay ang iba't ibang anyo ng impormal na sektor, alin ang hindi kabilang dito?

  Pagkakawanggawa sa mga nasalanta ng bagyong Tisoy

  Pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot

  Pagdodoktor at pagiging abogado

  Pagiging mananahi sa loob ng tahanan

  60s
  AP9MSPIVg-15
 • Q12

   Ang sumusunod ay mga kahulugan ng impormal na sektor, alin ang hindi kabilang?

  Wala sa nabanggit

  Ito ay isang global phenomenon

  Ito ay may layuning makalikha ng empleyo o trabaho at magdulot ng kita sa taong lumalahok dito

  Ito ay isang uri ng hanapbuhay lalo na sa panahon ng pangangailangan at kagipitan

  60s
  AP9MSPIVg-15
 • Q13

  Ang "pagkakarpintero" ba ay isang halimbawa ng impormal na sektor?

  Hindi

  Hindi ko alam

  Hindi, pormal kaya yan

  Oo

  60s
  AP9MSPIVg-15
 • Q14

  Ito ay bahagi ng ekonomiya na gumagamit ng mababang antas ng produksiyon at halos wala ng mga kondisyong legal na kinakailangan sa pagtatakbo ng negosyo.

  Sektor ng agrikultura

  Tesda

  Buwis

  Impormal na sektor

  60s
  AP9MSPIVg-15
 • Q15

   Ito ay ang pinagmulan o nagsisilbing badyet o pondo ng pamahalaan upang maisagawa ang mga programa at proyektong panlipunan na siya ring wala sa impormal na sektor.

  Kontrata

  Dokumento

  Buwis

  60s
  AP9MSPIVg-15

Teachers give this quiz to your class