placeholder image to represent content

WEEK 8 EsP/CL10

Quiz by Elmira Niadas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  Bilang tao, tayo ay malaya. Ang pahayag ay:

  Mali, dahil ang ating kalayaan ay hindi nangangahulugang malaya tayong piliin kung ano ang gusto nating gawin.

  Mali, dahil ang kalayaan ay ang paggawa lamang ng mabuti.

  Tama, dahil ang ating kalayaan ay mapanagutan, malaya tayong pumili ngunit nararapat na ang piliin ay kung ano ang mabuti at tama.

  Tama, dahil malaya tayong gumawa ng lahat ng gugustuhin.

  60s
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay mga katotohanan kaugnay sa isyung sekswalidad maliban sa:

  Ang tao ay may espiritwal na kaluluwa (porma) at katawan (material) na kumikilos na magkatugma tungo sa telos o layunin.

  Kinakailangang gamitin ng tao ang kaniyang isip at kilos-loob na siyang magpapasiya kung ang kilos at pamamaraan ay mabuti o masama upang marating ang kanilang layunin.

  Ang pagtatalik ay normal at likas na gampanin ng katawan ng tao upang maging malusog at matugunin ang pangangailangan ng katawan.

   Nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at tumutungo sa sariling kaganapan at ang patungo sa kaganapang ito ay malaya at may kamalayan.

  60s
 • Q3

  Bakit mahalaga ang tamang pananaw sa sekswalidad?

  Naipapamalas ang pagkakapantay pantay ng bawat tao

  Nagbibigay ito ng indikasyon sa tamang pakikitungo sa isang tao

  Makatutulong upang maunawaan ang kaibahan ng bawat tao

  Nabibigyang linaw ang usapin tungkol sa mga taong nakararanas ng kaibahan sa sekswalidad.

  60s
 • Q4

  Ang mga sumusunod ay kahalagahan ng pagkatuto sa essensiya ng sekswalidad maliban sa isa:

  Makatutulong ito sa pag-iwas sa pagsangkot sa mga pang-aabusong sekswal

  Makatutulong ito sa pag-abot sa kaganapan bilang tao.

  Makapagpapaunlad ito ng sariling pananaw tungkol sa sekswalidad

  60s
 • Q5

  Pagkatapos ng last period ninyo ay niyaya ka ng iyong kasintahan na pupuntahan ninyo ang bahay nila at hindi ito alam ng magulang mo. Ano ang iyong gagawin?

  Sasama ka sa iyong kasintahan pero uuwi ka lamang nang maaga para di malaman ng magulang mo

  Uuwi ka ng bahay at ipaalam mo sa iyong magulang ang plano ninyo ng iyong kasintahan

  Sasama ka sa kanya kahit hindi ka nagpapaalam sa magulang mo

  Tatanggi sa plano ng iyong kasintahan dahil para sa iyo hindi ito tama

  60s
 • Q6

  Sa panahon ngayon marami sa mga kabataan ay nasisiyahan na sa pakikipanood ng malalaswang palabas. Bilang isa sa mga ito ano ang maari mong ipayo sa mga ka-edad na nalululong sa ganitong aspeto ng palabas.

  Isusumbong sa kinauukulan o guidance counselor para mabigyan sila ng gabay ukol ito

  Hahayaan na lang ang mga ka-edad na panoorin ang mga ganitong klaseng palabas.

  Makisabay sa agos sa kung ano ang nauusong palabas

  Sawayin ang mga ka-edad sa pakikipanood ng mga ganyang klaseng palabas

  60s
 • Q7

   Kailan masasabing ang paggamit sa sekswalidad ng tao ay masama?

  Kapag ang paggamit ay hindi nagdadala sa tunay na layunin ng sekswalidad.

  Kapag ang paggamit nito ay nauuwi sa pang-aabuso.

  Kapag ang paggamit ay nagdadala sa tao upang maging isang pakay o kasangkapan.

  Kapag ang paggamit ay nagdadala sa kasiyahan.

  60s
 • Q8

  Ang pang-sekswal na kakayahang kaloob ng Diyos sa tao ay tumutugon sa mga layuning :

  Magkaisa at maipahayag ang pagnanasa.

  Magkaroon ng anak at magkaisa.

  Magkaroon ng trabaho at makadama ng kasiyahan.

  Makadama ng kasiyahan at magkaroon ng anak.

  60s

Teachers give this quiz to your class