Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakita ni Abby ang kumuha ng pera sa bag ng kanyang kaklaseng si

  Anne. Ang perang ito ay gagamitin sanang pambili ng gamot ng kanyang kapatid na maysakit. Nang uwian na at hinanap ni Anne ang pera ay wala na ito. Subalit mas pinili ni Abby na manahimik upang hindi madamay. Naging makatao ba ang pasya ni Abby?

  Oo. Dahil hindi naman siya ang kumuha ng pera.

  Hindi. Dahil nanahimik siya sa kabila ng kanyang kaalaman.

  Hindi. Dahil hindi naman niya kaano-ano si Anne

  Oo. Dahil hindi naman siya tinanong at ayaw lang naman niyang

  madamay.

  30s
 • Q2

  Si Ana ay namamasyal sa isang mall nang makita niya na may bagong mgadamit. Napatigil siya at nag-iisip kung bibili ba siya o hindi. Nasa anong yugto ng makataong kilos si Ana?

  Nais na layunin

  Pagtatanong

  Sanhi at Bunga

  Pagsisisi

  30s
 • Q3

  Kailangan ang maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kilos na gagawin dahil;

  Bawat kilos ay may batayan, dahilan at pananagutan.

  Makatutulong ito sa tao upang matimbang ang pamimilian.

  Masisiguro ang maling pasya ng tao.

  Makatutulong ito sa tao upang magkaroon siya ng mabuting pagpapasiya.

  30s
 • Q4

  Pinag-isipanng isang bata kung paano siya makabibili ng bagong damit. Mangungutang ba siya,mag-iipon o nanakawin niya ang pera ng kaklase? Nasa anong yugto ng kilos angbata?

  Pagkaunawa sa layunin

  Intensiyon ng layunin

  Masusing pagsusuri ng pagpipilian

  Paghuhusga sa nais makamtan

  30s
 • Q5

  Bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pagpapasya ng tao?

  Upang mapagnilayan ng mabuti ang bawat panig ng isasagawang pamimili.

  Upang makapamili ng mas mabilis

  Upang makapanghusga ng kapwa

  Upang piliin ang nais niya

  30s
 • Q6

  Si Lito ay nakapulot ng wallet sa silid-aralan na may lamang 3 libong piso. Inisip ni Lito kung isasauli ito sa may-ari o ipambili ito ng gamut para sa inang maysakit. Subalit, mas pinili ni Lito na ipambili ito ng gamut. Tama ba ang naging pagpili ni Lito?

  Mali dahil hindi ito sa kanya at nararapat lamang na isauli ito sa may-ari

  Tama dahil para rin naman ito sa ikabubuti ng kanyang ina.

  Tama dahil wala namang nakakita sa kanya.

  Mali dahil kulag ang kanyang nabili

  30s
 • Q7

  Niyaya si Owen ng kanyang mga kamag-aral na mag-cutting classes. Bago pa niya ito sinagot ay inisip niyang mabuti ang magiging epekto ng kanyang pagsama. Anong proseso ng hakbang ang kanyang ginamit?

  Magkalap ng patunay

  Isaisip ang mga posibilidad

  Magsagawa ng pasya

  Tingnan ang kalooban

  30s
 • Q8

  SiJen ay kinausap at sinabihan ng kanyang kamag-aral na ito raw ay sinisiraan ng kanyang mismong kaibigan. Sa sobrang galit ni Jen, walang anu-ano ay bigla nitong sinugod ang kaibigan at pinagsasampal. Ano sana ang unang hakbang na dapat ginawa ni Jen?

  Maghanap ng ibang kaalaman

  Magsagawa ng Pasya

  Isaisip ang posibilidad

  Magkalap ng patunay

  30s
 • Q9

  Tinulungan ni Jan ang isang pangkat sa Baitang 7 ng kanilang paaralan para sa paglahok nito sa paligsahan ng interpretatibong sayaw sa pakiusap ngkanyang guro. Subalit, isang lingo bago ang paligsahan ay hindi na ito nagpakita at sinabing may family problem. Ngunit ang totoo ay, inalok siya ng isang pangkat at binigyan ng mas malaking halaga. Ano dapat ang ginawa ni Jan?

  Maghanap ng ibang pangkat

  Kausapin ng palihim ang isang ibang pangkat.

  Pagsabayin ang dalawang pangkat

  Manatili sa naunang pangkat bilang respeto sa guro na kumausap sa

  kanya at upang maipakita na mayroon siyang isang salita.

  30s
 • Q10

  Si Anne ay nasa edad na 15 nang magkaroon ng kasintahan. Niyaya siya nito na sila ay magsama na. Naisip agad ni Ella ang mga posibleng

  mangyayari sa kanya kaya’t tinanggihan niya ito. Anong hakbang ginamit ni Ella?

  Pumili ng madalian

  Isaisip ang mga posibilidad

  Tiyakin ang pagpipilian

  Isipin ang dahilan

  30s

Teachers give this quiz to your class