placeholder image to represent content

WORD

Quiz by yun yun

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
150 questions
Show answers
 • Q1
  Câu 3: Trong Word Dùng—---- Để tách biệt một đoạn khỏi những phần khác trong văn bản.
  bôi đậm
  thut le (indent)
  in nghiêng
  giãn dòng
  45s
 • Q2
  Câu 4: Trong Word—-------- là một khoảng trống giữa văn bản và lề trái hoặc lề phải.
  thut lê (indent)
  Space
  Margin
  Tab
  45s
 • Q3
  Câu 8: Trong Word Căn lề __ dùng để điều chỉnh vị trí của phần văn bản so với lề trên và dưới của trang.
  Dọc
  Tất cả sai
  Ngang
  Chéo
  45s
 • Q4
  Câu 10: Trong Word Dùng nút—----trong nhóm Paragraph trên thẻ Home để thêm đường viền quanh đoạn văn bản.
  Indent 
  Shading
  Border
  Glow
  45s
 • Q5
  Câu 12: Trong Word Bạn phải—--------một đoạn văn bản trước khi thay đổi khoảng cách dòng.
  Delete
  Cut
   Copy
  Select
  45s
 • Q6
  Câu 14: Trong Word Dùng tùy chọn —-----trong danh sách Bullet xổ xuống để chuyển sang đa cấp. danh sách Bullets từ một cấp
  Change List Level
  Range List
  Numbering
  Bullet List
  45s
 • Q7
  Câu 15: Trong Word Phím nào dùng đét tự động đánh số tuần tự dòng tiếp theo trong Word
  Enter
  Alt
  Tab
  Backspace
  45s
 • Q8
  Câu 17: Trong Word Loại tab nào được sử dụng để sắp xếp một danh sách các giá trị tiền tệ?
  Left
  Right 
  Decimal
  Center
  45s
 • Q9
  Câu 38: Trong Word Với việc dùng menu Table Tools, bạn có thể vào đâu để tạo một bảng với dạng nguyên thủy của nó?
  Trên thẻ Layout, click the vào nhóm Table Properties.
  Trên thẻ Design, đến nhóm Table Styles, click vào nút more, và cuối cùng click vào New Table Style.
  Trên thẻ Layout, click the vào nhóm Rows and Columns.
  Trên thẻ Design, đến nhóm Table Styles, click vào nút more, và cuối cùng click vào Modify Table Style. 
  45s
 • Q10
  Câu 49: Word Để hiển thị một chủ đề, bạn cần áp dụng định dạng nào?
  Page Color
  Styles
  Borders
  Font
  45s
 • Q11
  Câu 51: Các kiểu định dạng có thể áp dụng cho văn bản Word nằm trên thẻ nào?
  Page Layout
  View
  Home
  Design 
  45s
 • Q12
  Câu 55: Tính năng nào của Word giúp giảm thời gia gõ các nội dung hoặc các cụm từ thông dụng?
  Insert
  AutoComplete
  AutoInsert
  AutoFill
  45s
 • Q13
  Câu 56: Trong Word Trên thẻ Insert, bạn làm thế nào để lưu hình dạng của một hộp văn bản đã chọn để dùng trong tương lai?
  Text Box button, Save Selection to Text Box Gallery
  ~Shapes, New Drawing Canvas
  ~Object, Text from File
  ~Table, Convert Text to Table
  45s
 • Q14
  Câu 68: Trong Word Bạn có thể thêm các hiệu ứng như Crisseross Etching, Marker, hoặc Blur cho một bức ảnh bằng tùy chọn nào?
  ~Picture Style
  ~Color
  Artistic Effects
  ~Change Picture
  45s
 • Q15
  Câu 72: Trong Word Tính năng nào cho phép thêm các minh họa bằng đồ họa và biểu đồ vào văn bản?
  ~Screenshot
  SmartArt
  ~Shapes
  ~Online Pictures
  45s

Teachers give this quiz to your class