placeholder image to represent content

Workshop Phái Sinh Buổi 1 - Minigame

Quiz by AIS Marketing

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Hợp đồng chỉ số phái sinh VN30 có mấy kỳ hạn?

  3 kỳ hạn 

  2 kỳ hạn

  4 kỳ hạn 

  1 kỳ hạn

  30s
 • Q2

  Hợp đồng chỉ số phái sinh VN30 được giao dịch nhiều nhất ở kỳ hạn nào?

  2 Quý

  2 Tháng 

  1 Quý

  1 Tháng

  30s
 • Q3

  Khi đầu tư phái sinh, nhà đầu tư không cần phân tích doanh nghiệp, ngành nghề, định giá cổ phiếu

  Đúng

  Sai

  30s
 • Q4

  Để có thể quyết định mua/bán trên thị trường chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư cần:

  Cả 3 đáp án trên

  Sử dụng hiệu quả các khuyến nghị từ AIS

  Giữ tâm lý vững vàng khi đầu tư

  Quan sát cung cầu trên thị trường

  30s
 • Q5

  Điểm khác biệt giữa đầu tư chứng khoán phái sinh so với cổ phiếu niêm yết là:

  Có thể giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6

  Có thể tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm giá

  Có thể tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá

  Có thể đặt lệnh trên nền tảng AIPro

  30s
 • Q6

  Giao dịch phái sinh có thể hiểu đơn giản là?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s

Teachers give this quiz to your class