placeholder image to represent content

WRITTEN TEST NO.1-Esp 9-G9-2023-2024

Quiz by Edwin

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  1. Alin sa mga pansariling salik ang may kinalaman sa kahusayan o galing sa isang bagay na maaari mong matuklasan sa pakikiharap sa tao, paglutas ng mga mahihirap na bagay, pagbubuo at masistemang paraan sa pagkuha ng mga datos?
  C. Pagpapahalaga
  D. Talento
  A. Hilig
  B. Kasanayan (Skills)
  30s
 • Q2
  2. Bakit mahalaga ang masusing pagpili ng nababagay na kurso o track pagdating sa Senior High School?
  D. Upang makapagtrabaho sa malaking kumpanya.
  A. Para magkaroon ng malaking suweldo.
  B. Para maging produktibong empleyado.
  C. Upang makapagpatayo ng isang pabrika.
  30s
 • Q3
  3. Nais mong tuklasin ang iyong hilig o interes, alin sa mga sumusunod na pagsusuring pansarili (self-assessment) ang mainam gamitin?
  A. Values Test
  B. RIASEC Test
  D. Multiple Intelligences Survey Form
  C. Personal Skills Checklist
  30s
 • Q4
  4. Bakit mahalagang maging tugma ang mga personal na salik sa pagpili ng kurso para sa Senior High School?
  C. Makasabay sa mga trends ng mga kamag-aral na sigurado sa kanilang pipiliing kurso.
  D. Magkaroon ng tamang pagpapasya upang maging produktibong manggagawa sa hinaharap
  A. Makapili ng track na nais ng mga magulang mo para sa iyo.
  B. Makaiwas sa pag-aaksaya ng panahon sa kursong hindi ka naman masaya.
  30s
 • Q5
  5. Alin sa mga sumusunod ang pagpapakahulugan sa pahayag na “Ang pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining at palakasan, negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento, kakayahan at hilig ay makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa”?
  D. Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa mga batas at ang pagpapatupad nito.
  C. Ang pag-unlad ng bansa ay responsibilidad ng pamahalaan at hinding mamamayan.
  A. Ang maling pagpili ng kurso ay nangangahulugan ng karagdagang problema sa isyu ng job mismatch.
  B. Ito ay hakbang sa minimithing trabaho at buhay sa hinaharap para sa sarili, pamilya, kapuwa at bansa.
  30s
 • Q6
  6. Kaugnay sa pagpili ng kurso sa pagtuntong mo sa Senior High School, paano mo gagamitin ang iyong talino o talentong mayroon ka?
  C. Tuklasin at tumulong sa mga magulang
  B. Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman
  A. Tuklasin at paunlarin ang sarili
  D. Tuklasin at pagtuunan ng pansin ang pagkakagastusan
  30s
 • Q7
  7. Ano ang unang hakbang ang dapat mong isagawa bilang paghahanda kaugnay ng pagpili ng iyong kurso sa Senior High School?
  C. Surin at higit na kilalanin ang sarili
  B. Humingi ng tulong sa Panginoon
  D. Lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan
  A. Magtanong sa mga kakilala
  30s
 • Q8
  8. Ano ang pinakamainam na gagawin kung ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipiliang kurso para sa nalalapit na Senior High Schoo1?
  D. Huminto muna sa pag-aaral at bumalik na lamang kapag handa ng pumili.
  A. Sumang-ayon sa gusto ng magulang at barkada.
  C. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano.
  B. Ipagpapasa-Diyos ang lahat ng isasagawang pagpili.
  30s
 • Q9
  9. Madiskarte sa buhay at magaling manghikayat ng mga kaklase na bumili ng kanyang mga paninda si Alma. Alin sa sumusunod na Senior High School Strand ang angkop sa kanya?
  A. General Academic Strand
  B. Humanities and Social Sciences
  D. Science, Technology, Engineering, Mathematics
  C. Accountancy, Business, and Management
  30s
 • Q10
  10. Si Marvin ang siyang nilalapitan at hinihingan ng tulong ng kanyang mga kapwa guro pagdating sa mga problemang teknikal na may kinalaman sa kompyuter. Anong uri ng kakayahan ang taglay niya?
  B. Paggawa ng mga bagay
  A. Pakikipagkapwa-tao
  D. Pagbibigay ng mga ideya at solusyon
  C. Pag-analisa ng mga datos
  30s
 • Q11
  11. Ano ang matatanggap na sertipiko o katibayan ng Senior High School track na Teknikal-Bokasyonal (TVL) na maaaring gamiting kuwalipikasyon sa paghahanap ng trabaho?
  A. Certificate of Recognition
  D. National Certificate
  B. Certificate of Immersion
  C. High School Diploma
  30s
 • Q12
  12. Ano ang pinakamainam gawin upang mapaunlad ng isang taong may hilig sa paggawa ng tinapay at cakes?
  A. Magnegosyo gamit ang kanyang hilig sa baking.
  C. Pumasok bilang tagapagluto para sa kanyang kasanayan
  D. Kailangan niya ng masusing pagsasanay sa pamamagitan ng pagkuha ng TVL track
  B. Ipagtayo siya ng mga magulang ng sariling bakery.
  30s
 • Q13
  13. Alin sa mga sumusunod ang kapangyarihan ng isip o intellect? I. Magdesisyon para sa aking nais na kurso II. Makipag-usap sa magulang at iparating sa kanila ang nais na kurso III. Magsuri sa mga panloob na salik na magiging gabay sa pagpili ng kurso IV. Maunawaan na hindi lamang mataas na sahod ang batayan ng kukuning kurso
  A. I, II, III
  B. I, II, IV
  D. II, III, IV
  C. I, III, IV
  30s
 • Q14
  14. Alin sa mga sumusunod na kakayahang taglay ng tao na maaaring magamit niya sa pagpapasya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may kaakibat na pananagutan dito?
  D. Kakayahang makaalam at malayang pagpapahayag
  C. Mangatwiran at malayang ekspresyon ng sarili
  B. Masusing pag-iisip at malayang kilos-loob
  A. Malayang isip at masayang kalooban
  30s
 • Q15
  15. Alin sa mga sumusunod na kombinasyon ng trabaho ang halimbawa ng investigative na interes kung saan sila ay mapanuri, malalim, matatalino at task oriented?
  D. Accountant, Payroll Clerk, Machine Operator
  C. Banker, Manager, TV/Radio Announcer
  B. Fashion model, Writer, Drama Teacher
  A. Psychologist, Physician, Journalist
  30s

Teachers give this quiz to your class