placeholder image to represent content

Written Works No. 1

Quiz by Edwin

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga pansariling salik ang may kinalaman sa kahusayan o galing sa isang bagay na maaari mong matutuklasan sa pakikiharap sa tao, paglutas ng mga mahihirap na bagay, pagbubuo at masistemang paraan sa pagkuha ng mga datos?

  Hilig

  Talento

  Kasanayan (Skills)

  Pagpapahalaga

  30s
 • Q2

  Bakit mahalaga ang masusing pagpili ng nababagay na track sa Senior High School o Kurso sa Kolehiyo?

  Upang makapagpatayo ng isang pabrika

  Para maging produktibong empleyado

  Para magkaroon ng malaking sweldo

  Upang makapagtrabaho sa malaking kompanya

  30s
 • Q3

  Nais mong tuklasin ang iyong hilig o interes, Alin sa mga sumusunod na pagsusuring pansalik (self-assessment) ang mainam na gamitin?

  Multiple Intelligence Survey Form

  Personal Checklist Test

  RIASEC Test

  Values Test

  30s
 • Q4

  Bakit mahalagang maging tugma ang mga personal na salik sa pagpili ng strand sa SHS or kurso sa Kolehiyo?

  Makasabay sa mga trends ng mga kamag-aral na sigurado sa kanilang pipiliing Kurso

  Makapili ng track na nais ng mga magulang para sa iyp

  Magkaroon ng tamang pagpapasya upang maging produktibong manggawa sa hinaharap

  Makaiwas sa pag-aaksaya ng panahon sa kursong hindi ka naman masaya

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang pagpapakahulugan sa pahayag na “Ang pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, sining at palakasan, negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento, kakayahan at hilig ay makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa”?

  Ang pag-unlad ng bansa ay responsibilidad ng pamahalaan at hinding mamamayan.

  Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa mga batas at ang pagpapatupad nito.

  Ito ay hakbang sa minimithing trabaho at buhay sa hinaharap para sa sarili, pamilya, kapuwa at bansa.

  Ang maling pagpili ng kurso ay nangangahulugan ng karagdagang problema sa isyu ng job mismatch.

  30s
 • Q6

  Kaugnay sa pagpili ng kurso sa pagtuntong mo sa Senior High School,  paano mo gagamitin ang iyong talino o talentong mayroon ka?

  Tuklasin at paunlarin ang sarili

  Tuklasin at tumulong sa mga magulang

  Tuklasin at pagtuunan ng pansin ang pagkakagastusan

  Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman

  30s
 • Q7

  Ano ang unang hakbang ang dapat mong isagawa bilang paghahanda kaugnay ng pagpili ng iyong kurso sa Senior High School?

  Surin at higit na kilalanin ang sarili

  Lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan

  Humingi ng tulong sa Panginoon

  Magtanong sa mga kakilala

  30s
 • Q8

  Ano ang pinakamainam na gagawin kung  ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipiliang kurso para sa nalalapit na Senior High Schoo1?

  Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano.

  Huminto muna sa pag-aaral at bumalik na lamang kapag handa ng pumili.

  Sumang-ayon sa gusto ng magulang at barkada.

  Ipagpapasa-Diyos ang lahat ng isasagawang pagpili.

  30s
 • Q9

  Madiskarte sa buhay at magaling manghikayat ng mga kaklase na bumili ng kanyang mga paninda si Alma. Alin sa sumusunod na Senior High School Strand ang angkop sa kanya?

  Science, Technology, Engineering, Mathematics

  General Academic Strand

  Accountancy, Business, and Management

  Humanities and Social Sciences

  30s
 • Q10

  Si Marvin ang siyang nilalapitan at hinihingan ng tulong ng kanyang mga kapwa guro pagdating sa mga problemang teknikal na may kinalaman sa kompyuter. Anong uri ng kakayahan ang taglay niya?

  Pagbibigay ng mga ideya at solusyon

  Pakikipagkapwa-tao

  Paggawa ng mga bagay

  Pag-analisa ng mga datos

  30s
 • Q11

  Ano ang matatanggap na sertipiko o katibayan ng Senior High School track na Teknikal-Bokasyonal (TVL) na maaaring gamiting kuwalipikasyon sa paghahanap ng trabaho?

  High School Diploma

  Certificate of Recognition

  National Certificate

  Certificate of Immersion

  30s
 • Q12

  Ano ang pinakamainam gawin  upang mapaunlad ng isang taong may hilig sa paggawa ng tinapay at cakes?

  Ipagtayo siya ng mga magulang ng sariling bakery.

  Pumasok bilang tagapagluto para sa kanyang kasanayan

  Magnegosyo gamit ang kanyang hilig sa baking.

  Kailangan niya ng masusing pagsasanay sa pamamagitan ng pagkuha ng TVL track

  30s
 • Q13

   Alin sa mga sumusunod ang  kapangyarihan ng isip o intellect?

  I. Magdesisyon para sa aking nais na kurso

  II. Makipag-usap sa magulang at iparating sa kanila ang nais na kurso

  III. Magsuri sa mga panloob na salik na magiging gabay sa pagpili ng kurso

  IV. Maunawaan na hindi lamang mataas na sahod ang batayan ng kukuning kurso

   I, II, III

  I, II, IV

  I, III, IV

  II, III, IV

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na kakayahang taglay ng tao na maaaring magamit niya sa pagpapasya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may kaakibat na pananagutan dito?

  Kakayahang makaalam at malayang pagpapahayag

  Masusing pag-iisip at malayang kilos-loob

  Mangatwiran at malayang ekspresyon ng sarili

  Malayang isip at masayang kalooban

  30s
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod na kombinasyon ng trabaho ang halimbawa ng investigative na interes kung saan sila ay mapanuri, malalim, matatalino at task oriented?

  Banker, Manager, TV/Radio Announcer

  Accountant, Payroll Clerk, Machine Operator

  Psychologist, Physician, Journalist

  Fashion model, Writer, Drama Teacher

  30s

Teachers give this quiz to your class