placeholder image to represent content

XALQARO VA MINTAQAVIY TURIZM

Quiz by Kamoliddin

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
200 questions
Show answers
 • Q1

  “Destinatsiya” lotincha so‘zdan kelib chiqqan bo‘lib, qanday ma’noni anglatadi?

  Turar joy (o‘rin, manzil, makon) ma’nosini

  Transit yo‘nalishlari

  Turistik guruh ma’nosini

  Mehmonxona xo‘jaligi

  30s
 • Q2

  Leyper konsepsiyasiga ko‘ra turizmning uch asosiy elementlari keltirilgan qatorni tanlang

  Tranzit mintaqa, xalqaro turizm, turistlar

  Geografik komponent, turistlar, turistik industriya

  Turizm, transit mintaqa, destinatsiya

  Geografik komponent, transit mintaqa, destinatsiya

  30s
 • Q3

  Xalqaro turizm - muntazam va aniq bir maqsadgaqaratilgan korxonalarning turizm sohasidagi faoliyati bilan bog‘liq holda,biron bir mamlakat hududida turistik xizmatlari bu…..

  Xalqaro turizm

  Kirish turizmi

  Ziyorat turizmi

  Chiqish turizmi

  30s
 • Q4

  Xalqaro turizm tasnifiy belgisiga ko‘ra nechiga bo‘linadi?

  5 ga

  7 ga

  9 ga

  3 ga

  30s
 • Q5

  Rag‘batlantiruvchi turizm – bu ….

  bu turizm dam olishning o‘ziga xos turi hisoblanadi, uturistlarni nafaqat ularni mahliyo qilgan joylarda bo‘lishini ta’minlaydi,balki g‘ayriodatiy faoliyat bilan ham shug‘ullanishiga imkon beradi

  ijtimoiy ehtiyojlar uchun davlat tomonidan ajratiladiganmablag‘ hisobiga amalga oshiriladigan sayohatdir

  ushbu turizmdan maqsad daromad olish emas, balkikam daromadli kishilarni qo‘llab – quvvatlash, ularni dam olishga bo‘lganhuquqlarini ta’minlashdir

  buyurtmachisi sifatida yirik korporatsiyalar chiqishadi, ularalohida o‘rnak ko‘rsatgan xodimlari guruh safarlari uchun to‘lovlarni zimmasigaolishlari hisoblanadi

  30s
 • Q6

  Turistik infratuzilmalar tarkibiga kiruvchikommunikatsiyalarga kiruvchilar qatorini tanlang

  elektr tarmoqlari, markaziy isitish korxonalari,oqova suv tarmoqlari

  suv quvurlari, elektr tarmoqlari, markaziy isitish korxonalari,oqova suv tarmoqlari, axlat to‘plovchi korxonalar, telefon, aloqa

  tartibini saqlovchi idoralar, tibbiyot tashkilotlari, maishiyxizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar, do‘konlar, sport inshoatlarini birlashtiradi

  yo‘llar, shox yo‘llar, aeroportlar, kemalar to‘xtaydiganjoylar

  30s
 • Q7

  “Xorijiy turistlarning tog‘ sharoitidagi sportturlari alpinizm” turizmlari rivojlangan hududlar qatorini ko‘rsating

  Gretsiya hamda AQSh mamlakatlari

  Alp, Kordilera, Himolay tog‘lari

  Germaniya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Shvetsiya,Buyuk Britaniya, Gretsiya

  Skandinaviya, Alp, Tatra tog‘lari

  30s
 • Q8

  Infratuzilma – bu ….

  Ishlab chiqarish tarmoqlari

  Yo‘llar, ma’orif, sog‘liqni saqlash

  Tovar ishlab chiqarish shartlarini ta’minlovchi

  Tovar ishlab chiqarish shartlarini ta’minlovchi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish

  tarmoqlari kompleksi: yo‘llar,aloqa, transport, ma’orif, sog‘liqni saqlash

  30s
 • Q9

  Yalpi ichki maxsulot (YaIM) deb, … aytiladi

  Ma’lum davr (odatda bir yil) davomida bir mamlakat hududida yaratilgan jami qiymat

  Ma’lum davr (odatda 6 oy) davomida bir tumanda yaratilgan jami qiymat

  Ma’lum davr (odatda bir yil) davomida bir mamlakatni TMK tamonidan yaratilgan jami qiymat

  Ma’lum davr (odatda bir yil) davomida bir shaharda yaratilgan jami qiymat

  30s
 • Q10

  Xalqaro turistik tashkilotning qarorgohi kayerda joylashgan?

  Madrid

  Vashington

  Rim

  London

  30s
 • Q11

  Turistik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqinibelgilovchi hujjat nima?

  Sertifikat

  Ruxsatnoma

  Litsenziya

  Guvohnoma

  30s
 • Q12

  BTT jahonni necha yirik turistik makroregionlarga ajratilgan?

  6 ta

  9 ta

  8 ta

  7 ta

  30s
 • Q13

  Turistik harajatlar tarkibining 3 xildir, ularkeltirilgan qatorni belgilang

  Transport harajatlar, sayohatgacha harajatlar,joylashtirish harajatlar

  Joylashtirish harajatlar, sayohat davridagiharajatlar, safardan keying harajatlar

  Joylashtirish harajatlar, rekratsion xizmatlar,safardan keying harajatlar

  Sayohatgacha harajatlar, sayohat davridagiharajatlar, safardan keying harajatlar

  30s
 • Q14

  O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish harakatlarstrategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishiga turizm sohasini rivojlantirishkiritilgan?

  Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvoryo‘nalishari

  Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

  Davlat va jamiyat qurilishi tiziminitakomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari

  Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tiziminiyanada isloh qilishning ustuvor

  yo‘nalishlari

  30s
 • Q15

  Jahon turistik tashkiloti qachon tashkil topgan?

  1992-yil

  1983-yil

  1999-yil

  1975-yil

  30s

Teachers give this quiz to your class