placeholder image to represent content

zaliczenie V rok PL

Quiz by Kmroslan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
26 questions
Show answers
 • Q1
  1. Niedokrwistość wrodzona typu Fanconiego charakteryzuje się: 1. Anemią 2. Małopłytkowością 3. Granulocytopenią 4. Ujawnia się w okresie noworodkowym i wczesno-niemowlęcym 5. Łamliwością chromosomów 6. Współistnieniem anomalii rozwojowych i wad wrodzonych
  1, 2, 3, 5, 6
  1, 2, 3, 4, 5
  1, 2, 3, 4, 6
  1, 2, 4, 5, 6
  30s
 • Q2
  2. Lekiem stosowanym w leczeniu choroby von Willebranda jest desmopresyna. Jest ona: 1. Skuteczna w typie 1 choroby 2. Przeciwwskazana w typie 2 choroby. 3. Nieskuteczna w typie 3 Wśród w/w stwierdzeń:
  prawdziwe 1,3
  wszystkie prawdziwe
  wszystkie fałszywe
  prawdziwe 1,2
  30s
 • Q3
  3. 15-letnia dziewczynka, od 3 miesięcy skarży się na nocne poty, kaszel, nadmierną męczliwość. Schudła ok. 5 kg. Na szyi w okolicy nadobojczykowej pojawiło się niebolesne zgrubienie. W badaniu rtg klatki piersiowej: poszerzony cień śródpiersia. Wstępnym postępowaniem z wyboru jest:
  wykonanie zdjęcia rtg klatki piersiowej i skierowanie do onkologa
  zastosowanie antybiotykoterapii
  wykonanie MRI szyi
  obserwacja bez leczenia, kontrola w poradni co 2 tygodnie
  30s
 • Q4
  4. Celem zapobiegania zespołowi lizy guza stosujemy: 1. Obfite nawadnianie 2. Leki moczopędne 3. Zakwaszanie moczu 4. Dietę ubogą w wapń i bogatą w potas 5. Inhibitory oksydazy ksantynowej
  2, 4, 5
  1, 4, 5
  1, 2, 5
  1, 3, 5
  30s
 • Q5
  5. Czynnikiem wysokiego ryzyka w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci jest: 1. Nacieki białaczkowe w tkankach niehematopoetycznych (kościach, jądrach, oun) 2. Leukocytoza >20.000 3. Liczba blastów w szpiku w 8-ej dobie >1000/mm3 4. Brak remisji w szpiku w 33 dobie leczenia 5. Obecność translokacji t(1;19 oraz t 12;21)
  1, 2, 3
  2, 3
  3, 4
  1, 4, 5
  30s
 • Q6
  6. Do zespołów genetycznych, które mogą towarzyszyć nerczakowi zarodkowemu należą: 1. Zespół Beckwitha-Wiedemanna 2. Zespół Turcota 3. Zespół Denysh- Drasha 4. Zespół Perlmana 5. Zespół Downa
  1, 4, 5
  1, 3, 4
  2, 4, 5
  1, 3, 5
  30s
 • Q7
  7. Zespół opso-mioklonii może towarzyszyć:
  potworniakom zlokalizowanym w okolicy szyszynki
  ostrej białaczce szpikowej
  zwojakowi zarodkowemu
  mięsakom tkanek miękkich o lokalizacji głowa- szyja
  30s
 • Q8
  8. W diagnostyce nerwiaka zarodkowego wymagane są: a/ ocena katecholamin w DZM i badanie usg okolicy guza b/ trepanobiopsja szpiku kostnego i scyntygram kości c/ całodobowe monitorowanie ciśnienia i usg nadnerczy
  a, c
  a, b
  b, c
  wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe
  30s
 • Q9
  9. Cechą charakterystyczną wrodzonej sferocytozy jest: 1. Wzrost bilirubiny niezwiązanej we krwi 2. Obniżenie stężenia żelaza we krwi 3. Zwiększenie liczby retykulocytów 4. Dodatni odczyn antyglobulinowy Coombsa 5. Zmniejszenie oporności osmotycznej krwinek czerwonych
  1, 3, 5
  2, 4, 5
  1, 3, 4
  1, 2, 5
  30s
 • Q10
  10. Rozmaz krwi obwodowej w wartościach odsetkowych jak u osób dorosłych uzyskuje się:
  W 3-4 roku życia
  W 6-7 roku życia
  W końcu 1 roku życia
  Po okresie pokwitania
  30s
 • Q11
  11. Najczęstsza lokalizacja osteosarcoma (kostniakomięsaka) to
  kości miednicy
  żuchwa i szczęka
  kości tworzące staw kolanowy
  kości obręczy barkowej
  30s
 • Q12
  12. Najczęstszą lokalizacją chłoniaka nieziarniczego B- komórkowego u dzieci jest:
  szpik kostny i śledziona
  OUN i pierścień Waldeyera
  śródpiersie i/lub tkanka płucna
  jama brzuszna
  30s
 • Q13
  13. 8-miesięczne niemowlę przyjęte do szpitala z powodu obserwowanej od 3 miesięcy, nie poddającej się leczeniu nasilonej wysypki grudkowej na całym ciele i ciemieniuchy, wielokrotnych zapaleń uszu nie reagujących na antybiotykoterapię; stwierdzono w badaniu przedmiotowym ubytki w kościach sklepienia czaszki (w rtg – liczne zmiany osteolityczne), powiększenie węzłów chłonnych, wątroby.W diagnostyce różnicowej uwzględnisz przede wszystkim:
  ostrą białaczkę szpikową
  zwojaka współczulnego
  ostrą białaczkę limfoblastyczną
  histiocytozę z komórek Langerhansa
  45s
 • Q14
  14. U 4 letniego chłopca stwierdzono w wywiadzie bóle brzucha zlokalizowane w okolicy pępka, w badaniach dodatkowych śladowy krwinkomocz. Postępowaniem z wyboru w pierwszej kolejności jest:
  wykonanie morfologii krwi obwodowej
  wykonanie badania usg jamy brzusznej
  wykonanie posiewu moczu
  wykonanie oceny układu krzepnięcia
  30s
 • Q15
  15. 4-letnia dziewczynka przed tygodniem leczona ambulatoryjnie z powodu infekcji z gorączką, została przyjęta do kliniki z powodu zażółcenia powłok skórnych z towarzyszącymi bólami brzucha i wymiotami. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: WBC 9.42 10^3/uL; RBC 2.02 10^6/uL; HGB 6.0 g/dl; HCT 16.6 %; MCV 82.2 fL; MCH 29.7 pg; MCHC 36.1 g/dl; PLT 250.0 10^3/uL; Żelazo (Fe): 251 ug/dl; Ferrytyna 2000.0 ng/ml; RET 39.1 %% Bilirubina całkowita: 6.63 mg/dl oraz dodatni odczyn Coombsa. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:
  Wrodzona niedokrwistość aplastyczna typu Fanconiego
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  Sferocytoza wrodzona
  Niedokrwistość autoimmunohemolityczna
  45s

Teachers give this quiz to your class