placeholder image to represent content

ZIYORAT TURIZMIDA XALQARO INSON RESURSLARI MENEJMENTI

Quiz by Kamoliddin

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
200 questions
Show answers
 • Q1

  Mehnatga layoqatlilik yoshi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javob qaysi?

  18 yosh

  16 yosh

  17 yosh

  19 yosh

  30s
 • Q2

  Quyidagi olimlardan qaysi biri birinchi bo‘lib “inson kapitali” tushinchasini mikro darajada amaliyotda tadbiq etgan?

  A.Antipov

  G.Bekker

  E.Shamis

  A.Smit

  30s
 • Q3

  Birinchi marta inson resurslari atamasi nechanchi yil va qayerda qo‘llanilgan?

  1973-yilda Yaponiya

  1970-yilda AQSh va Buyuk Britaniya

  1971-yilda Braziliya

  1972-yilda Kanada va Arizona

  30s
 • Q4

  O‘zbekistonning bozor islohotlari yo‘lidagi rivojlanishini to‘xtatib turuvchi eng inersion muhit qaysi?

  tajribasi yo’q yoshlar

  foydalanilmagan imkoniyatlarga ega odamlardir

  malakasiz personal

  ish bilan band bo‘lmagan ayollar

  30s
 • Q5

  Turizm sohasida HR vazifalari nimalardan iborat

  xodimlar jalb qilish va ushlab qolish, o‘qitish

  barcha javoblar to‘g‘ri

  xodimlar samaradorligi va ichki harakatini boshqarish

  yuqori salohiyatli xodimlarni aniqlash, moslashuv

  30s
 • Q6

  «Iste’dod» (talant) tushunchasi qaysi tildan olingan?

  grek yunon tilidan

  ingliz tilidan

  nemis tilidan

  lotin tilidan

  30s
 • Q7

  Ta’lim oluvchilarda qobiliyat mavjudligini qanday aniqlash mumkin?

  shaxsiy sifatiga qarab

  ijodiy yondashuviga qarab

  fikrlash darajasiga qarab

  ish usullarini qanchalik tez va oson o‘zlashtirishiga qarab

  30s
 • Q8

  Qobiliyatlarning qanday sinfi ajratib ko‘rsatiladi?

  ichki va tashqi

  yashirin va oshkora

  umumiy va maxsus

  orttirilgan va o‘zlashtirilgan

  30s
 • Q9

  «Iste’dodni boshqarish» atamasini birinchi marta qachon va kim o‘z maqolasida ishlatgan?

  1998-yilda, Devid Uotkins

  1999-yilda, X.A.Marine

  1999-yilda, I.A.Efron

  2000-yilda, B.M.Teplova

  30s
 • Q10

  Iste’dodli xodimlarni rivojlantirishda qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin?

  HR-menejerlar barcha jarayon qatnashchilari bilan strategik hamkorlikka tayyor emasligi, menejerlar tarkibida iste’dodga eksklyuziv huquq yuzaga kelgan stereotiplari

  kapital qo‘yilmalar yetishmasligi, qo‘yilmalar samaradorligini o‘lchash qiyinligi, iste’dodni baholash asoslari sustligi

  iste’dodlar bilan ishlashda texnologik ko‘nikmalari yetishmasligi, rejadagi ko‘rsatkichlarga erishish ustidan nazorat yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligi

  barcha javoblar to‘g‘ri

  30s
 • Q11

  Turistik tashkilotda boshqaruv subyektining asosini qaysi xodimlar tashkil etadi?

  xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar

  ishchi xodimlar

  boshqaruv apparati xodimlari

  yordamchi xodimlar

  30s
 • Q12

  Turistik tashkilotlarda personalni boshqarish tizimi elementlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang

  ishga olish

  barchasi to‘g‘ri

  saralash

  mukofotlash

  30s
 • Q13

  Tovar dizayni, o‘rovi, xodimlarning tashqi ko‘rinishi, ofis va boshqalarni o‘z ichiga oluvchi tarkibiy qismi qanday ataladi?

  estetik tarkibiy qism

  ahloqiy tarkibiy qism

  servis tarkibiy qism

  psixologik tarkibiy qism

  30s
 • Q14

  Personalni boshqarish tizimi haqida ma’lumot beradigan qanday kadrlar siyosati mavjud?

  murakkablik

  ierarxiklik

  bo‘linuvchanlik

  ochiq va yopiq

  30s
 • Q15

  Personalni boshqarish tizimining turlari to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

  ko‘rsatkichlarni aniqlash, loyihasini ishlab chiqish, amalga oshirish

  ierarxiklik, murakkablik, natijaviylik

  kadrlar bo‘limi, personalni boshqarish, inson resurslarini boshqarish

  yaratish, rivojlantish, barqarorlashtirish

  30s

Teachers give this quiz to your class