placeholder image to represent content

ESP - Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay: Ang Pagkilala

Quiz by Janet S. Alcantara

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang kahulugan ng PPMB

  a. Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

  c. Personal na Pagsulat ng Misyon sa Buhay

  b. Pansariling Pagsulat ng Misyon sa Buhay

  30s
 • Q2

   Kanino dapat makabubuti ang mga ginagawang pasya?

  b.paaralan, pagamutan at simbahan

  a.sarili, kapuwa at lipunan

  c.sarili, pamahalaan at paaralan

  30s
 • Q3

  Sa paggawa ng PPMB, makatutulong ang pansariling pagtataya. Ito ay ang mga sumusunod, MALIBAN sa:

  c.Tipunin ang mga impormasyon.

  b.Suriin ang iyong ugali at katangian.

  a.Hingiin ang payo ng malalapit na kaibigan.

  30s
 • Q4

  "Begin with the end in _________". Quote mula sa aklat ni Stephen Covey na Seven Habits of Highly Effective People

  b. Future

  a. Life

  c. Mind

  30s
 • Q5

  Ang _____________ ay tumutukoy sa hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan.

  c. Misyon

  b. Bokasyon

  a. Propesyon

  30s
 • Q6

  .Ang bokasyon ay mula sa salitang Latin na "vocatio", nangangahulugan ito sa ingles na ___________.

  a.Calling

  c.Purpose

  b.Reason

  30s
 • Q7

  Ito ang trabaho na ginagawa ng tao upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan.

  a.Mithiin

  c.Propesyon

  b.Bokasyon

  30s
 • Q8

  Kung iyong misyon ang maging isang inhinyero at makatulong sa iyong mga kababayan, ang mga sumusunod ay mga hakbang na maaari mong isagawa, MALIBAN sa:

  b. Pagsasanay sa pagguhit

  c. Mag enjoy sa mga party kasama ang mga kaibigan

   

  a. Pagsasanay sa matematika

  30s
 • Q9

  A. Alin sa mga sumusunod na konsepto ang HINDI totoo tungkol sa PPMB?

  a. Ang pagbuo ng PPMB ay madali lamang, matatapos ito sa loob lamang ng ilang oras.

  b.Ito ay maaari mong maging batayan sa pagpapasiya sa araw-araw.

  c.Ang PPMB ay maaaring magbago o mapalitan ayon sa magiging karanasan ng tao.

  30s
 • Q10

  Kung ang tuon lamang ng iyong propesyon ay ang iyong ikabubuhay, hindi ka magkakaroon ng ganap na kasiyahan.

  a. Tama

  b. Mali

  c. Wala sa nabanggit

  30s

Teachers give this quiz to your class