placeholder image to represent content

Ikalawang Lagumang Pagsusulit sa ESP 6

Quiz by John Alexis Talastas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa tao.
  Wala sa nabanggit
  Tama
  Mali
  Depende
  45s
 • Q2
  Ang pagtulong sa kapwa ay sapat na kahit hindi ka magsimba.
  Mali
  Wala sa nabanggit
  Depende
  Tama
  45s
 • Q3
  Kapag dumaranas ng problema, ang pagdarasal ay nakapagbibigay ng pag-asa.
  Wala sa nabanggit
  Depende
  Mali
  Tama
  45s
 • Q4
  Ang pag-iwas sa paggawa ng kasalanan sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos.
  Tama
  Mali
  Wala sa nabanggit
  Depende
  45s
 • Q5
  Mahalaga na palagi tayong may positibong pananaw sa bawat problemang ating hinaharap.
  Wala sa nabanggit
  Tama
  Mali
  Depende
  45s
 • Q6
  Sa lahat ng oras at anumang pagkakataon, dapat tumulong sa kapwa.
  Tama
  Depende
  Mali
  Wala sa nabanggit
  45s
 • Q7
  Ang pananalig ay ang pagtitiwala sa Diyos kahit hindi siya nakikita nang personal.
  Tama
  Mali
  Wala sa nabanggit
  Depende
  45s
 • Q8
  Sa bawat pagkakataon, dapat na unahin ang sarili.
  Wala sa nabanggit
  Mali
  Tama
  Depende
  45s
 • Q9
  Ipagwalang-bahala ang damdamin ng iba.
  Depende
  Mali
  Tama
  Wala sa nabanggit
  45s
 • Q10
  Pagbibigay ng lakas ng loob at pagdamay sa taong dumaranas ng isang mabigat na pagsubok.
  Wala sa nabanggit
  Tama
  Depende
  Mali
  45s
 • Q11
  Pumunta si Marlon sa pook dalanginan upang manalangin nang taimtim kahit siya ay pilit na inaanyayahan ng mga kaibigan niyang pumunta sa party.
  Tama
  Mali
  Wala sa nabanggit
  Depende
  45s
 • Q12
  Pakikilahok sa mga panrelihiyong pagdiriwang tulad ng “World Youth Day”.
  Wala sa nabanggit
  Depende
  Tama
  Mali
  45s
 • Q13
  Itinago ni Luisa ang sobrang sukli na ibinigay ng tindera sa kanya noong bumili siya ng tinapay at juice.
  Wala sa nabanggit
  Mali
  Tama
  Depende
  45s
 • Q14
  Pakikinig nang mabuti at pagtanggap sa iba’t ibang paniniwala ng iyong mga kaibigan mula sa iba’t ibang relihiyon.
  Mali
  Wala sa nabanggit
  Tama
  Depende
  45s
 • Q15
  Dinalaw mo ang iyong kaklase na may sakit at dinalhan ng makakain gaya ng pagkain at mga prutas.
  Mali
  Depende
  Tama
  Wala sa nabanggit
  45s

Teachers give this quiz to your class