Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin kung TAMA o MALI ang pahayag.

  Walang pakahulugan ang mga nakamarka o tato ng bawat Pilipino noon.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q2

  Piliin kung TAMA o MALI ang pahayag.

  May dalawang bahagi ang paglilibing noon ng mga Pilipino.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q3

  Piliin kung TAMA o MALI ang pahayag.

  Ang tawag noon sa namumuno sa baranggay ay datu.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q4

  Piliin kung TAMA o MALI ang pahayag.

  Nakasulat at hindi nakasulat ang tawag sa dalawang uri ng batas na umiiral noon.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q5

  Piliin kung TAMA o MALI ang pahayag.

  Ang kulay ng putong ng mga Pilipino ay batay sa kung ilan na ang napaslang nito.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q6

  Pagdarasal ng limang beses sa buong araw.

  Salah

  Sawm

  Shahada

  Zakat

  30s
 • Q7

  Pagbibigay ng limos o tulong sa kapwa.

  Sawm

  Hajj

  Zakat

  Shahada

  30s
 • Q8

  Pag-aayuno tuwing ramadan.

  Salah

  Hajj

  Sawm

  Shahada

  30s
 • Q9

  Pagpapahayag ng paniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah.

  Sawm

  Salah

  Hajj

  Shahada

  30s
 • Q10

  Paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca.

  Salah

  Hajj

  Sawm

  Zakat

  30s
 • Q11

  Ang _________ noon ay binubuo ng 17 na letra.

  baybayin

  alpabeto

  30s
 • Q12

  Pasalita at pasulat ang dalawang anyo ng _____________.

  sining

  panitikan

  30s
 • Q13

  _______________ ang tahanan ng mga katutubong taga-Cordillera.

  Fale

  Torogan

  30s
 • Q14

  Naniniwala noon ang mga Bisaya sa __________ na nananahan sa kapaligiran.

  Diwata

  Anito

  30s
 • Q15

  Ang pantaas na kasuotan ng mga kalalakihan noon ay tinatawag na ________.

  kangan

  putong

  30s

Teachers give this quiz to your class