placeholder image to represent content

AP10 - Tugon ng Pamahalaan

Quiz by Christian George Eppie

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Layunin ng batas na ito na itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang potensiyal nila bilang alagad ng pagbabago at pag-unlad at makilala na ang karapatan ng kababaihan ay karapatang pantao.
  Women Discrimination Bill
  Magna Carta for Women
  Act Against Women Discrimination
  Women for Magna Carta Act
  30s
 • Q2
  Ito ay batas na nagsasaad ng mga karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak, nagbibigay lunas at proteksiyon sa mga biktima nito at nagtatalaga ng kaukulang parusa sa lumalabag nito?
  Anti-Violence Against Women and Their Children Act
  Women and Children Act
  Anti-Children and Women Act Bill
  Act for Women at Children in Discrimination
  30s
 • Q3
  Sila ang mga babaeng mahirap o nasa di-panatag na kalagayan ayon sa Magna Carta for Women.
  Samahang Gabriela
  Marginalized Women
  Powerful Women of the Society
  Women in Especially Difficult Circumstances
  30s
 • Q4
  Isang empleyado ng AMG Network si Calib. Ang kanyang asawa ay nagdadalang tao. Bilang isang empleyado, anong benespisyo ang makukuha niya sa kompanya kapag nanganak na ang kanyang asawa?
  Leave for Fathers
  Paternity Leave of Absence
  Maternity Leave
  Paternity Leave
  30s
 • Q5
  Ito ang kauna-unahan at tanging internasyunal na kasunduan na komprehensibong tumatalakay sa karapatan ng kababaihan hindi lamang sa sibil at pulitikal na larangan kundi pati na rin sa aspetong kultural, pangekonomiya, panlipunan at pampamilya.
  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agianst War
  Conference Elimination of All Forms of Discrimination Agianst War
  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
  Convention on the Eradication of All Forms of Discrimination Agianst Women
  30s

Teachers give this quiz to your class