Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang tawag sa kakayahan na makagawa ng pang-araw araw na gawain nang hindi kaagad napapagod? 

  Agility 

  Muscular flexibility

  Physical fitness 

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay ilan sa mga skill-related na mga sangkap ng physical fitness test maliban sa isa. Alin dito? 

  Muscular strength 

   Agility

  Coordination

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q3

  Ito ay kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa o sa pag- ikot sa ere. 

  Balance

  Flexibility 

  Coordination

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q4

  Ito ay kakayahan ng mga kalamnan na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa.

  Muscular Strength 

  Muscular Endurance 

  Cardiovascular Endurance

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q5

  Ang Physical Fitness ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang araw-araw na gawain nang hindi kaagad napapagod at hindi na nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan.

  boolean://TRUE

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q6

  Ito ay kakayahang makapag palabas ng puwersa nang mabilisan batay sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. 

  Coordination

  Power

  Agility

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q7

  Ang health-related na mga sangkap ay tumutukoy sa katawan samantalang ang skill-related na mga sangkap naman ay may kinalaman sa kakayahan ng kalusugan.

  boolean://FALSE

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q8

  May limang sangkap ang health-related. Ito ay ang cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, flexibility, at body composition.

  boonlean://TRUE

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q9

  Ang skill-related na mga sangkap ay kinabibilangan ng agility, balance, coordination, power,reaction time at speed.

  boonlaen://TRUE

  30s
  PE4PF-IIb-h-18
 • Q10

  Kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasukasuan ay tinatawag na Body composition.

  boonlean://FALSE

  30s
  PE4PF-IIb-h-18

Teachers give this quiz to your class