Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Bilangin ang mga ito at piliin ang PAMILANG NA KARDINAL para sa dami ng mga bagay sa bawat larawan.
  Question Image
  labingdalawang bola
  labindalawang bola
  300s
 • Q2
  Bilangin ang mga ito at piliin ang PAMILANG NA KARDINAL para sa dami ng mga bagay sa bawat larawan.
  Question Image
  anim na robot
  pitong robot
  300s
 • Q3
  Bilangin ang mga ito at piliin ang PAMILANG NA KARDINAL para sa dami ng mga bagay sa bawat larawan.
  Question Image
  siyam na manika
  walong manika
  300s
 • Q4
  Bilangin ang mga ito at piliin ang PAMILANG NA KARDINAL para sa dami ng mga bagay sa bawat larawan.
  Question Image
  limang teddy bear
  apat na teddy bear
  300s
 • Q5
  Bilangin ang mga ito at piliin ang PAMILANG NA KARDINAL para sa dami ng mga bagay sa bawat larawan.
  Question Image
  walong buto
  sampung buto
  300s
 • Q6
  Isulat ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap. Isang pusa ang naging alaga namin.
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q7
  Isulat ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap. Sinasabing ang pusa raw ay may siyam na buhay.
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q8
  Isulat ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap. Kahit kasi mahulog ito ay agad nakatatayi sa apat nitong mga paa.
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q9
  Isulat ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap. Pangalawa ang ousa sa mga hayop na pinakamadalas gawing alaga.
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q10
  Isulat ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap. Mahal namin ang limang hayop na inaalagaan namin sa bahay.
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q11
  Tukuyin ang wastong pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Mabilis na pumasok sa loob ng silid ang magkapatid.
  pumasok
  mabilis
  magkapatid
  300s
 • Q12
  Tukuyin ang wastong pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Hinatak ni Michael nang bigla ang mahabang lubid na nakalawit sa bintana.
  bigla
  nakalawit
  mahaba
  bintana
  300s
 • Q13
  Tukuyin ang wastong pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Si Jetlie ay masayang sumunod sa kanyang nanay.
  nanay
  masaya
  kanya
  sumunod
  300s
 • Q14
  Tukuyin ang wastong pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Mahusay umawit si Sharon.
  mahusay
  umawit
  300s
 • Q15
  Tukuyin ang wastong pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Mahinang kumain ngayon si Macy.
  kumain
  ngayon
  mahina
  300s

Teachers give this quiz to your class