placeholder image to represent content

Q3 Tayahin module 3

Quiz by Maryso Bataan

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

   Nakipagkaibigan ang mga Espanyol sa mga Pilipino upang mapalaganap ang Kristiyanismo at ito ay sinimulan nila sa pamamagitan ng _________.

  binyag

  sanduguan

  kasal

  komunyon

  60s
 • Q2

  Sa klase ni Gng. Gomez nagsagawa ang mga mag-aaral ng isang dula na tumatalakay sa pagpapakasakit ni Kristo sa pagtubos ng kasalanan ngtao. Anong panitikan ang ipinakita ng mga mag-aaral?

  sarswela

  moro-moro

  senakulo

  duplo

  60s
 • Q3

  Para maging isang ganap na Kristiyano, ang unang sakramento na dapat tanggapin ng isang tao ay ang __________.

  komunyon

  kumpil

  kasal

  binyag

  60s
 • Q4

  Iba’t ibang anyo ng panitikan ang dala ng mga Espanyol sa ating bansa.Alin sa sumusunod ang karaniwang paksa ng mga ito?

  Paksang panrelihiyon

  paksang panlipunan

  Paksang pampamilya

  paksang pampolitika

  60s
 • Q5

  Saan yari ang karaniwang tahanan matapos na mailipat sa tinawag na Poblacion?

  pawid

  bato

  kahoy

  yari sa yero

  60s

Teachers give this quiz to your class