placeholder image to represent content

ESP 5 Long Quiz #1 (2nd Grading)

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Isang mahalagang pananagutan ng lahat ang ipagbigay-alam sa kinauukulan ang kaguluhang nasaksihan o nasasaksihan.
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q2
  Ang pakikipagkapuwa-tao ay mahalagang isabuhay para sa ikabubuti ng nakararami. Maipakikita ito sa iba’t-ibang paraan.
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q3
  Maging magalang sa mga dayuhan o kapwa na kakaiba ang paniniwala at kaugalian sa iyong kinagisnan.
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q4
  Hindi dapat maging hadlang ang pagkakaiba-iba sa mabuting pagsasamahan
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q5
  Sa panahon ng kalamidad, ang paggalang at pagmamalasakit sa kapuwa ay hindi maipakikita sa kusang pagbibigay ng tulong na kayang gawin.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q6
  Ibahagi sa pamilya at ibang tao ang mga babala at impormasyon tungkol sa baha, bagyo, sunog, lindol, at iba pa.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q7
  Wag sundin ang mga babala lalo na sa panahon ng kalamidad.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q8
  Ipagbigay-alam sa kinauukulan ang nasasaksihang katulad ng sinasaktang bata, batang binu-bully, at mga taong may kapansanan na kinukutya dahil sa itsura at kapansanan.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q9
  Mula sa kwentong “Maghanda! Iwasan ang Trahedya”, ang mga sumusunod ay mga dapat mong tandaan, maliban sa:
  Sundin ang mga babala lalo na sa panahon ng kalamidad
  Alamin ang lagay ng panahon bago umalis na bahay
  Alamin ang kahulugan ng mga simbolo ng kalagayan ng panahon
  Wag ipagbigay-alam sa iba ang mga babala sa mga paparating na kalamidad
  120s
 • Q10
  Mula sa kwentong “Maghanda! Iwasan ang Trahedya”, ano-ano ang mga kalamidad ang nararanasan ng ating bansa?
  Wala sa mga nabanggit
  Lahat ng nabanggit
  Pagputok ng Bulkan, Tsunami at sunog
  Bagyo, Baha, Lindol at pagguho ng lupa
  120s
 • Q11
  Sino ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng panahon?
  NCT
  PAGASA
  DENR
  DSWD
  120s
 • Q12
  Habang ikaw ay naglalakad pauwi galing sa eskwelahan, nakita mong may bata na umiiyak at parang may hinahanap.
  Kunwaring hindi nakita ang bata
  Sabayan umiyak ang bata
  Lalagpasan ang batang umiiyak
  Tatanungin ang bata kung ano ang maitutulong mo
  120s
 • Q13
  Habang ikaw ay kumakain, narinig mo na may nagsisigawan sa labas ng bahay. Nang sumilip ka sa labas, nakita mong nakikipagsabunutan ang iyong kapatid sa isang babaeng kapitbahay ninyo
  Magkunwaring walang nakitang away
  Tawagin ang iyong nanay at lumabas ng bahay para awatin ang kapatid
  Babalik sa pagkain
  Lumabas ng bahay para sabihin sa kapatid na, “go go go! Ikaw ang pambato ko!”
  120s
 • Q14
  May bagong lipat na pamilyang Hapones sa inyong barangay. Tuwing may nakakasalubong sila, yumuyuko sila. Nakita mong pinagtatawanan sila ng ibang tao.
  Magkunwaring hindi narinig ang tawa
  Ipaliwanag sa mga tumawa na ganoon talaga ang kaugalian ng mga Hapones
  Hahamunin ng suntukan ang mga taong pinagtawanan ang pamilyang Hapones
  Makisabay sa pagtawa ng ibang tao
  120s
 • Q15
  May mga dayuhang mag-aaral na pumapasok sa inyong paaralan. Nahirapan silang makipagkaibigan dahil sa iba ang wika nila.
  Asarin ang mga dayuhan dahil hindi nila alam kung paano magsalita ng aming wika
  Subukang makipag-usap sa kanila
  Turuan ang mga ito ng mga salita na hindi maganda ang kahulugan
  Tawanan ang mga ito dahil hindi nila kayo makausap
  120s

Teachers give this quiz to your class