placeholder image to represent content

EsP Post Test Mod.5-7

Quiz by Mary Grace Parinas

Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP5PKP – Ih - 35
EsP5PKP – If - 32
EsP5PKP – Ig - 34

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ayusin ang "jumbled words" upang mabuo ang kasabihan

  jumble://Ang, tapat, na, tao, taas, noo, kahit, kanino

  20s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q2

  Ang pagkakaisa ay susi sa ikatatagumpay ng isang pangkat sa pagbuo ng proyekto.

  Mali

  Tama

  15s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q3

  Nakabubuti ang pagsasalungatan ng mga kasapi ng pangkat para sa magandang plano.

  Tama

  Mali

  15s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q4

  Hindi na kailangang sumunod sa lider ng pangkat dahil bawat miyembro ay may sariling pag-iisip.

  Tama

  Mali

  15s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q5

  Umpisahan ang proyekto kahit na wala pang nabuong plano.

  Tama

  Mali

  15s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q6

  Mahalagang makinig ang bawat miyembro sa inatasang lider ng grupo upang maiwasan ang pagtatalo.

  Tama

  Mali

  15s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q7

  Nakita mong nabasag ng iyong kapatid ang baso. Galit na galit ang nanay mo at pinapaamin kung sino ang may gawa nito. Sinabi mo na ang kapatid mo ang nakabasag. Tama ba ang iyong ginawa?

  Magkukunwari na lamang na hindi alam ang nangyari.

  Hindi, kasi pagagalitan ng nanay mo ang iyong kapatid.

  Aakuin na lamang ang nagawang kasalanan ng kapatid.

  Oo, kahit masakit sa kalooban dahil iyon ang totoo.

  20s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q8

  Nagpatawag ng pagpupulong ang inyong guro. Sinabi mo ito sa iyong ama ngunit hindi siya nakadalo dahil nakalimutan niya ito. Masakit na masakit ang kalooban mo. Paano mo sasabihin sa kanya ang iyong saloobin?

  “Naiintindihan ko po kasi hindi po naman ninyo sinasadya.”

  “Sana hindi ko na lang ipinaalam sa iyo ang tungkol sa pagpupulong”.

  “Hindi ko na sasabihin sa inyo ang anumang gawain sa paaralan.”

  “Nagtatampo po ako sa inyo dahil sa ginawa ninyo sa akin.”

  20s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q9

  Mahiyaing bata ang iyong katabi kaya hindi siya nakikisama sa kahit anong gawain sa inyong klase. Paano mo ipahahayag ang iyong saloobin para makatulong sa kaniya?

  Ipaliwanag mo sa kanya na mas marami siyang matutuhan kung sasali siya sa talakayan.

  Isumbong siya sa guro.

  Mas maganda pa ngang hindi na lang siya sumali.

  Hayaan na lang at makabubuting huwag na siyang pakialaman.

  20s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q10

  Nakita mong may malaswang pinapanood sa internet ang iyong kuya at niyaya ka niyang manood. Siya ay matanda lamang sa iyo ng dalawang taon. Ano ang magiging saloobin mo sa kanya?

  Wala naman ang mga magulang namin kaya hahayaan ko na lang siya manood.

  Pagbabawalan ko siya kahit ikagalit niya dahil alam kong masama ang ginagawa niya.

  Makikisali ako sa panonood niya.

  Hahayaan ko na lang siya sa kagustuhan niya.

  20s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q11

  Napabalita sa telebisyon na paparating ang isang malakas na bagyo at madadaanan ang inyong lugar. Nararapat bang ipaalam mo ito sa iyong mga magulang?

  Hindi, sapagkat malalaman din naman ng mga ito ang tungkol sa bagyong darating mula sa mga kapitbahay

  Oo, kasi obligasyon ng anak na ipaalam lagi sa mga magulang ang anumang impormasyong nakalap.

  Oo, upang makapaghanda rin sila para sa mga kakailanganin namin kapag dumating ang bagyo.

  Hindi na kailangan sapagkat nanonood din naman sila ng balita.

  20s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q12

  Ayusin ang "jumbled words" upang mabuo ang kasabihan

  jumble://Mas, naka-aangat, ang, batang, matapat

  20s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q13

  Ayusin ang "jumbled words" upang mabuo ang kasabihan

  jumble://Isang, munting, bayani, ang, batang, matapat, ang, ugali

  20s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q14

  Ayusin ang "jumbled words" upang mabuo ang kasabihan

  jumble://Ang, batang, matapat, sinusuklian, ng, kabutihan, sa, hinaharap

  20s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q15

  Ayusin ang "jumbled words" upang mabuo ang kasabihan

  jumble://Ang, batang, hinubog, sa, katapatan, kasiyahan, ng, mga, magulang

  20s
  EsP5PKP – Ih - 35

Teachers give this quiz to your class