Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Nilapitan ka ng isa mong kaklase upang magpatulong sa paggawa ng takdang-aralin sa Matematika. Naipaliwanag mo na sa kanya ang gagawin pero hindi pa rin niya maunawaan. Ano ang dapat mong gawin?

  Ipahihiram ko na lamang ang ginawa kong takdang-aralin sa aking kaklase

  Ipaliliwanag kong muli sa kanya at magbibigay pa ako ng ibang halimbawa.

  Sasabihin ko sa kanya na sa iba na lamang magpaturo.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q2

  Pagkatapos ng pangkatang gawain at presentasyon ng bawat pangkat, binigyan kayo ng inyong guro ng pagkakataon na magbigay ng puna ukol sa presentasyon. Marami ang nagbigay ng hindi magandang puna sa inyong presentasyon. Ano ang dapat mong gawin?

  Kung ano ang sinabi ng ibang pangkat sa aming pangkat, gayundin ang aking sasabihin sa kanila

  Tatanggapin ko kung ano ang kanilang puna; hindi lang naman kami ang may hindi maayos na presentasyon.

  Pasasalamatan ang pangkat na nagbigay ng kanilang puna at pag-uusapan sa pangkat kung paano mapauunlad ang mga susunod na presentasyon.

  45s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q3

  Inatasan kayo ng inyong guro na ayusin ang bulletin board sa gilid ng inyong silid-aralan. Ano ang nararapat ninyong gawin?

  Magtulong-tulong upang matapos agad ang gawain

  Pauwiin na ang ibang kaklase upang hindi magulo.

  Piliin ang gagawa at hingan na lamang ng ambag ang iba.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q4

  Ano kaya ang maaaring resulta ng isang gawain kung walang pagkakaisao pagtutulungan ang bawat kasapi ng pangkat?

  Mabilis na matatapos ang gawain dahil sa pagkakanya-kanya ng bawat kasapi ng pangkat

  Magiging magulo at hindi agad matatapos ang gawain

  Magiging maayos ang kalalabasan ng proyekto

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q5

  Nagkakagulo ang inyong klase dahil hindi magkasundo sa gagawin ninyong presentasyon para sa programa kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng mga Guro. Ano ang dapat ninyong gawin bilang mga opisyal ng klase?

  Hihingin ang suhestiyon ng klase at susundin ang kagustuhan ng mas nakararami.

  Kayo na lamang ang magdedesisyon para sa gawain.

  Hahayaan na lamang ang iba ang mag-isip tungkol dito.

  30s
  EsP5PKP – If - 32

Teachers give this quiz to your class