Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1
  Paano mo maaaring magamit ang mga natutuhan sa sistema ng pagsasaka ng Aztec para sa pagtulong sa pagpapaunlad ng mga agrikultural na pamamaraan sa mga rural na komunidad? Alin sa mga sumusunod ang hidi angkop na sagot?
  Paggawa ng mga kooperatiba para sa kolektibong pagsasaka at pagmamanupaktura
  Paggamit ng tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka na nakabatay sa mga Klasikong kabihasnan
  Pagsusulong ng mga teknolohiya para sa sustainable farming at crop management
  Pagpapalaganap ng mga programa para sa pagtuturo ng modernong agrikultura
  30s
 • Q2
  Paano maaaring gamitin ang mga konsepto ng kultura, sining, at arkitektura ng mga Klasikong Kabihasnan ng Africa, America, at mga Pulo sa Pacific sa pagpapaunlad ng turismo at industriya ng sining sa isang bansa o komunidad?
  Paglikha ng mga batas na magsusulong sa pangangalaga sa kabundukan
  Pagsusulong ng mga cultural festivals at events.
  Pagtataguyod ng mga lokal na tanghalan ng tagapangalaga sa mamamyan
  Pagpapalakas ng mga training programs para sa mga magsasaka
  30s
 • Q3
  Bilang isang mamamayan, paano mo masusukat ang tagumpay ng mga programa at proyekto na may layuning mapangalagaan at mapalaganap ang kultura at tradisyon ng ating bansa? Alin sa mga sumusunod na pamantayan ang dapat gamitin?
  Paghingi ng opinyon ng mga lokal na pinuno ng ating bayan
  Pagtasa sa mga opinyon at feedback ng mga pinuno ng ASEAN.
  Pagsusuri sa pagbabago at pag-unlad ng bilang ng turista na bumibisita sa mga lugar na may kultural na kahalagahan
  Pagsukat sa paglago at pagpapalaganap ng mga organisasyon sa barangay.
  30s
 • Q4
  Paanong ang mga kontribusyon ng Kabihasnang Klasiko ay nagdulot ng malawakang impluwensya sa mga kasalukuyang lipunan at kultura? Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI nagpapakita ng mga ito? Pagpapalanap at pagpapahayag ng __________________.
  sistema ng pagsusuri.
  . bagong teknolohiya na magagamit sa digmaan
  sining at arkitektura ng Kabihasnang Klasiko.
  kaalaman sa medisina at siyentipikong pamamaraan.
  30s
 • Q5
  Paano nakatulong ang heograpikal na lokasyon ng kahariang Mali at Songhai sa pag-unlad nito?
  Naging proteksiyon ang malawak na disyerto ng Sahara sa imperyo.
  Anyong-tubig na nakapalibot ay nakatulong sa pagsasaka.
  Ang lokasyon ay nakatulong para labanan ang banta ng mananakop.
  Tagapamagitan ng kalakalan ng ginto, asin, at iba pang produkto.
  30s
 • Q6
  Paano mo magagamit ang mga konsepto ng demokrasya mula sa Kabihasnang Klasiko upang magkaroon ng positibong epekto sa lipunan ngayon? Alin sa mga sumusunod na hakbang ang pinakamakabuluhan?
  Pagbuo ng mga pulitiko na naglalayong itaguyod ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayan
  Pagsusulong ng pag-unlad ng panitikan at pagpapabilis ng pagbasa
  Pagpapalaganap ng mga kaalaman sa proseso ng pangangampanya sa eleksyon at kahalagahan ng impluwensya sa indibidwal na boto
  Pagpapalawak ng pampublikong partisipasyon sa mga isyung panlipunan.
  30s
 • Q7
  Ano ang naging impluwensya ng Kabihasnang Romano sa pag-unlad ng sining at kultura?
  . Nagpalaganap ng paggamit ng mga pigura at guhit bilang ekspresyon ng sining.
  Nag-imbento ng mga instrumento tulad ng piano at violin para sa musika.
  Nagturo ng mga pambihirang paraan ng pag-awit at pagsasayaw.
  Nagtatag ng mga museo at akademya upang maipahayag at mabigyang-pansin ang sining.
  30s

Teachers give this quiz to your class