placeholder image to represent content

ESP 6 Q1-Week 5 Tayahin

Quiz by Nerissa Moscosa

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pagsasabi ng katotohan sa lahat ng pagkakataon ay tanda ng pagiging ___________. 

  masipag

  matulungin

  matapat

  magalang

  30s
 • Q2

  Nakita ni Tony na kinuha ng kaklase niya ang pera ng guro nila na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Kung ikaw si Tony ano ang iyong gagawin?

  Sasabihin sa guro ng walang nakakaalam na kinuha ng kaklase mo ang pera na nakalagay sa lamesa.

  Magpapatay malisya na wala kang nakita na kinuha ang pera.

  Aasarin mo ang kaklase mo na magnanakaw ito.

  Lalapitan ang kaklase at sasabihin na maghati kayo sa pera.

  45s
 • Q3

  Inutusan ka ng nanay mo na bumili ng tinapay sa bakery. Sobra ang isinukli sa iyo ng tindera. Ano ang dapat mong gawin mo?

  Ibibili ko ng inumin ko

  Ibabalik ko sa tindera at sasabihin na sobra ang sinukli.

  Ibibigay ko sa nanay ko

  Itatago ko ang sukli, wala naman nakakita

  45s
 • Q4

  Hiniram mo ang sapatos ng kaklase mo dahil luma na ang sapatos mo. Nagustuhan mo ito. Ano ang gagawin mo?

  Sasabihin ko sa kanya na akin na lang ang sapatos niya.

  Mag mamadali ako at magdadahilan na nakalimutan ko isauli.

  Sasabihin ko na wala akong sapatos kaya hindi ko muna isasauli.

  Isasauli ko kaagad ang sapatos na hiniram ko.

  45s
 • Q5

  Pumunta si Anton sa bahay ng kaibigan. Nakita niya na may pera sa ibabaw ng telebisyon. Ano ang dapat niyang gawin?

  Kukunin niya ang pera dahil wala namang nakakakita

  Mangungutang si Anton sa kaibigan dahil sa nakitang pera.

  Magsisinungaling siya na kailangan ng nanay niya ng gamot at wala silang pambili para maawa ito.

  Huwag pakikialaman ang pera na nakita sa ibabaw ng telebisyon.

  45s

Teachers give this quiz to your class