placeholder image to represent content

Ikalawang Buwanang Pagsusulit sa Kristiyanong Pamumuhay (CL8)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Ipinagkakaloob ni Kristo ang Kanyang Espiritu at ang biyaya ng Diyos sa mga kaanib ng Simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q2
  Ang pag-asa ay biyayang kaloob sa mga piling tao.
  Mali
  Tama
  45s
 • Q3
  Si Maria ay tumigil sa pagsampalataya sa katuparan ng salita ng Diyos noong naipanganak na niya si Hesus na ating Diyos.
  Tama
  Mali
  45s
 • Q4
  Ang pakikinig ay pagdamay sa kapwa na dumaranas ng sakit o suliranin sa buhay ay nakatutulong upang maibsan ang kanyang nararamdamang bigat.
  Tama
  Mali
  45s
 • Q5
  Si Kristo bilang Diyos ay nabuhay na parang hindi isang Diyos, hinubad Niya ang pagka-Diyos at sumunod sa kalooban ng Ama.
  Tama
  Mali
  45s
 • Q6
  Hindi mahalaga ang presensya ni Maria sa pagsilang ni Kristo Hesus.
  Tama
  Mali
  45s
 • Q7
  Ito ang utos ni Hesukristo mula sa bagong tipan.
  Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig Ko sa inyo
  Huwag kang papatay
  Huwag kang magsisinungaling
  Huwag kang mangangalunya
  45s
 • Q8
  Siya ang nagpapatatag, bumubuhay at nagpapabanal sa Simbahan.
  Kaluluwa
  Pari
  Espiritu Santo
  Mga layko
  45s
 • Q9
  Siya ang itinuturing na Ina ng pananampalataya dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos.
  Sta. Ana
  Maria Magdalena
  Birheng Maria
  Sta. Veronica
  45s
 • Q10
  Ito ay nangangahulugan ng buhay na pinag-iibang anyo ng Espiritu ng Diyos tungo sa lubos na kaganapan ng bawat dimensiyon ng ating kasalukuyang buhay na pangkatawan-pang-espiritu.
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
 • Q11
  Siya ang tunay na Puno ng Ubas mula sa Ebanghelyo ni Juan 15:1-12
  Birheng Maria
  San Pablo
  San Pedro
  Hesus
  45s
 • Q12
  Ang lahat ay nakararanas ng pagsubok upang tumatag ang ating pagkatao at pananampalataya sa Diyos.
  Mali
  Tama
  45s

Teachers give this quiz to your class